Sa oled siin

Videod

17.10.2017

Three Little Procurers, Innovation Procurement Conference 2017, EU2017EE

Video by EU2017EE. Innovation Procurement is a tool for the public sector to acquire need-based, innovative and effective solutions. During this process, the contracting authority sets up a specific task for the tenderer, based on the nature of the problem, and not limited to the selection of existing products or services. More information: https://www.eu2017.ee/political-meetings/conference-innovation-procurement
19.07.2017

MKM-i prioriteedid Eesti eesistumise ajal

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo räägivad, mis on majandusministeeriumi peamised prioriteedid ja eesmärgid Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal. Loe eesistumise kohta lähemalt : www.eu2017.ee
19.07.2017

Digital Single Market and how data can improve it

The priorities of the Estonian Presidency are actively focused on creating a digital single market within the EU. The digital single market cannot be built without a special emphasis on the free movement of data among member states. The free movement of data provides a visionary framework for accessing, sharing and (re)using data not only between public authorities and private companies but across all member states’ borders. The free movement of data should be the fifth freedom next to the already established freedoms of European citizens. Data is a powerful enabler of the freedoms of the single market we know today. Apart from lifting barriers, the EU has not yet maximised the growth potential of the data economy. Estonia’s aim is to establish a single market where digital solutions provide the best possible enablers for creating a favourable environment for entrepreneurship and for the deployment of new technologies in the EU. More info on the Estonian Presidency of the Council of the European Union: https://www.eu2017.ee/
12.09.2016

Rail Baltic: maa omandamine

Infomaterjal, mis puudutab riigipoolset maa omandamist raudtee rajamiseks.
08.03.2016

Naistepäev MKM-is 2016!

Kaunist naistepäeva kõigile MKM-i pere naistele! :)
23.12.2015

MKM-i jõulutervitus 2015

Video on loonud BlueCat animatsioonistuudio.
23.12.2015

Ministry's Christmas Greetings 2015

Video by: BlueCat animation studio
22.10.2015

Lennuohutuse teemaline infopäev MKM-is 21.10.2015

21.oktoobril toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Lennuameti koostööl lennuohutuse teemaline infopäev, kus tutvustati lennundusseaduse muudatusi seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 kohaldamisega, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid. Infopäeval osalesid Eesti lennundusettevõtete kvaliteedi- ja ohutusjuhid. Kohtumise eesmärk oli tuua välja põhilised muudatused ohutusalase teabe käsitlemisel ja seonduvad muudatused siseriiklikes õigusaktides. Vastati ettevõtete küsimustele. Üritus oli eesti ja inglise keeles.
16.06.2015

Eesti transpordi valdkond aastal 2020

Eesti transpordi valdkond aastal 2020 Aastal 2020 on Eesti transpordilahendused rongidest jalgratasteni ja autosõidust jalutamiseni ühendatud terviklikku süsteemi. Sobivad ümberistumisvõimalused, arusaadav ja ajakohane reisiinfo ning muretu maksmissüsteem teevad Eestis ringi liikumise mugavaks nii kohalikele kui ka külalistele. Maakondade tõmbekeskustes on ehitatud või rekonstrueeritud 20 raudtee- ja bussijaama - näiteks on uus bussiterminal Pärnus ning Narva ajalooline raudteejaam on rekonstrueeritud. Uute ühistranspordisõlmede juures on turvalised võimalused autode ja jalgrataste parkimiseks. 2020. aastal viib tramm vaid mõne minutiga Tallinna kesklinnast lennujaama ning ka teistest maakonnakeskustest saab sinna vähem kui 3 tunniga. Lennujaamast omakorda lähevad kaks korda päevas lennud olulisematesse Euroopa keskustesse Suurematest teeprojektidest on 2020. aastaks lõpule viidud Tartu ümbersõidu ehitus. Tallinnas on ehitatud eritasandiliseks Haabersti ristmik ning Vanasadama ühenduste parandamiseks on rajatud uus tänav Vanasadamast Russalka ristmikuni. Tallinna-Pärnu maanteel on valminud esimene 2+1 maanteelõik Ääsmäe ja Kernu vahel ning Tallinna-Tartu neljarealist teed on pikendatud vähemalt 18 kilomeetri võrra Kosest Arduni. Aastal 2020 on linnaõhk puhtam, kuna iga 10. sõiduk sõidab gaasil või elektril. Ka kogu uus ühistranspordiveerem on bensiini- ja diislikütusevaba. Suuremates keskustes on liidetud ühistranspordi süsteemi ka autod ja jalgrattad, mida igaüks saab endale lühirendiga laenutada. Kõigi nende uuenduste kasutamise teevad mugavaks reaalajas reisiplaneerija ning üleriigiline piletisüsteem. Vali endale sobivaim transpordivahend ja marsruut, astu ühistransporti või rendi endale nutitelefoni abil kas ratas või auto ning asu teele – sinu reis registreeritakse automaatselt ja arve kõigi oma liikumiste kohta saad kuu lõpuks. Numbrites väljenduvad kõik need muudatused järgnevalt: • Ühistranspordi kasutajate, jalgsi ja rattaga liikujate arv on kasvanud 50%-ni • Rongireisijate aastane arv on kasvanud 8,8 mln-i • Kokku on ehitatud või rekonstrueeritud 110 km raudteelõike ja 115 km üle-euroopalise transpordivõrgu osaks olevaid maanteid Nii olemegi aastaks 2020 astunud suured sammud tuleviku poole, kus teed on korras ja autod ei saasta õhku, ühistransport on igapäevasõitudeks eelistatuim liikumismisviis ning igaüks saab mugavalt ja kiirelt sõita sinna, kuhu tahab. https://www.mkm.ee/sites/default/files/transpordi_arengukava.pdf _____ Selgitava video teostas http://www.joonmeedia.ee/ -- visuaalsed lahendused ja multimeedia disain. Tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
16.06.2015

Estonian transport sector in 2020

Estonian transport sector in 2020 In year 2020, the Estonian mobility solutions from trains to bicycles and driving to walking are combined into a seamless system. Convenient mobility options, understandable and up-to-date travelling information and carefree payment system will make travelling in Estonia comfortable for the locals as well as the visitors. 20 train and bus stations have been built or reconstructed in key locations across the country – for example, there is a new bus terminal in Pärnu and the historical train station in Narva has been reconstructed. The new public transport hubs offer secure options to park cars or bicycles. In year 2020, Tallinn airport will be only a few minute tram ride away from the center of Tallinn and also travel from other key locations across the country to the airport will take less than 3 hours. While flights to key locations in Europe (such as Brussels, Frankfurt and London) will leave twice a day from the airport. Out of the bigger road construction projects, the construction of Tartu bypass is finished by year 2020. In Tallinn Haabersti junction has been developed into an interchange and in order to improve the connections to the Old City Harbour, a new street has been made from the Old City Harbour to Russalka junction. On the Tallinn-Pärnu highway, the first 2+1 section between Ääsmäe and Kernu is completed and on the Tallinn-Tartu highway, the four-line section has been extended by at least 18 kilometers from Kose to Ardu. In year 2020, the air quality in the cities has been improved, because every tenth vehicle is powered by gas or electricity. All the new public transport vehicles are petrol and diesel-free. In major centers, cars and bikes are added to the public transportation system, which everyone can use as part of the car share and bike share programs. Using all these innovations is made more comfortable by the real-time journey planner and nationwide ticketing system. Choose the suitable mean of transport and route, step into public transport or rent a bike or a car by using a smartphone and get on the way – your travel will be automatically registered and you will receive an invoice for all your travels at the end of the month. In numbers, these changes are measured, as follows: • The users of public transport, people who move around on foot or by bike has increased to 50% • Annually the number of rail passengers has increased to 8.8 million • The total length of the built or reconstructed railroad sections is 110 km and 115 km of the highways, which are part of the pan-European transport network In this way, we have taken a huge leap toward the future by year 2020, where the roads are well taken care of and the cars do not pollute the air, public transport is most favored for everyday travels and everyone can go wherever they want comfortably and quickly. https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/transport (in english) _____ The explanatory video was put together by http://www.joonmeedia.ee/ - visual solutions and multimedia design. Ordered by the Ministry of Economic Affairs and Communications.

Lehed