Sa oled siin

Uuenenud majandustegevuse register

Alates 1. juulist 2014 on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR).
 

Uus MTR koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele.

MTRi uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kehtimahakkamisega 1. juulist 2014. 

Väiksem halduskoormus

 

Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

Teatud valdkondades - kaubandus- ja majandusettevõtjad, enam majandustegevusteate - varasemalt registreeringu, esitamise kohustust ei ole.

Samuti saavad MTRile teate esitamist nõudvas valdkonnas tegutsevad ettevõtjad seda teha infovärava eesti.ee vahendusel ja selle eest ei tule enam tasuda riigilõivu.

Kuidas tomida?
 

Kui ettevõtja esitab äriregistrile majandusaasta aruannet, siis selle esitamisel kuvatakse ettevõtjale kõik tema registritesse kantud load ja teated ning ettevõtja kinnitab koos majandusaasta aruande esitamisega, et on täitnud seaduses sätestatud teatamiskohustused või et nimetatud teatamiskohustused puuduvad.

Samas on oluline, et enne andmete kinnitamist, kontrollib ettevõtja majandustegevuse registris olevad andmed üle ja veendub nende õigsuses.

Kui registriandmetes on ebatäpsusi, esitab ettevõtja andmete muutmiseks teate.

 

Sisulised uuendused MTRis

 

Uuenenud MTRis on mitmeid sisulisi uuendusi.

 • Lisaks infole tegevuslubade ja majandustegevusteadete kohta sisaldab uuenenud MTR kõikidele ettevõtjatele tehtud ettekirjutusi ja keelde. See teeb konkreetse ettevõtja tausta kontrollimise tarbijatele, äripartneritele ja järelevalveasutustele lihtsamaks.
 • 1. juulist on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Mõnes valdkonnas kadus vajadus oma tegevus MTRis registreerida, mõnes valdkonnas asendus see teavitamiskohustusega. Paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, läksid nö vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja.
 • Uued teatamiskohustusega tegevusalad on biotsiidi ja hambavalgendustoodete hulgimüük, pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste demonstreerimine. Et nendel tegevusaladel alates 1. juulist tegutseda, tuleb esitada registrile majandustegevusteade.
 • Tegevusloa kohustusega tegevusalad on alates juulist ka väärismetalltoodete kokkuostmine ja hulgimüük, finantseerimisasutusena tegutsemine, valuutavahetusteenuse osutamine, alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine, usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine, pandimajateenuse osutamine ning vedelkütuse müük, eksport-import ja hoiustamine. Need tegevusalad olid seni registreeringukohustusega tegevusalad.
 • MTRis ei pean enam teatama ega luba taotlema kaevandamisseaduses ja kaubandustegevuse seaduses nimetatud tegevusaladel. See tähendab, et neid valdkondi 
  reguleer
  ivad kehtivad nõuded, kuid MTRis nende tegevuse andmed ei kajastu. Samuti on loobutud teatamiskohustusest majutusasutusena tegutsemise, väärismetalltoodete jaemüügi ning väärismetalltoodete teenusena valmistamisel.
 • Erandina jäi kaubandusvaldkonnas teatamiskohustus alles alkoholi- ja tubakatoodete müügiga tegelevatele ettevõtjatele. Majutusasutused, kes soovivad alkohoolseid jooke müüa, peavad selle kohta MTRile teate esitama.
 • Peale selle on MTRi koondatud ka valdkondi, mis varem olid eriseadustega reguleeritud, kuid milles tegutsevate ettevõtjate andmed ei olnud keskselt koondatud. Need valdkonnad on näiteks muinsuskaitse, taimekaitse, relvaohutus, turvateenused, keskkonnategevus, audiovisuaalsed meediateenused jt.

 

Viimati uuendatud: 30. Märts 2015