Sa oled siin

Uudised

01.04.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitisregistri uuendamine

Ehitusseadustiku kohaselt võtab riik ehitisregistris kasutusele elektroonilise menetluskeskkonna, kus saab edastada taotlusi ning anda ehitus- ja kasutuslube. Uus ehitisregister hakkab tööle 4. aprillist. Seoses tarkvara uuendamisega viiakse registris läbi plaanilisi hooldustöid ajavahemikul 31....
25.01.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandusministeerium käivitab energiasäästlike liginullenergia hoonete projekteerimise

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium asub 290 000 euroga toetama energiasäästlike ehk liginullenergia elamute tüüplahenduste koostamist. Lähiajal korraldatakse hange viie liginullenergia elamu lahenduse tellimiseks. „Liginullenergiahoonete ehitamise soodustamiseks tellime avalikuks...
04.02.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Omavalitsused saavad tuge tondilosside lammutamiseks

Majandus- ja taristuminister Urve Palo allkirjastas toetuse andmise tingimused, mille järgi on kohalikel omavalitsusel võimalik taotleda riigilt tuge tühjaks jäänud ja linnapilti risustavate hoonete lammutamiseks. „Riik aitab juba lammutada tühjaks jäänud põllumajandushooneid, kuid muud...
Minister Urve Palo
23.01.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Palo: Riigi toel tehakse korda 1000 kortermaja

Majandus- ja taristuminister Urve Palo saatis kooskõlastusringile korterelamute rekonstrueerimise toetuse tingimused kinnitava määruse eelnõu, mille kohaselt on korteriühistutel võimalik saada maja kordategemiseks ja energiakulude vähendamiseks senisest suuremat riiklikku tuge. Kokku plaanib...
04.11.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Palo tutvustas riiklikult toetatud üürielamute programmi ettepanekuid

Riiklikult toetatud üürielamute programm tuleb sisse kirjutada valmivasse Energiamajanduse arenguavasse aastani 2030, otsustasid täna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud laiapõhjalisel ümarlaual osalejad. Majandus- ja taristuminister Urve Palo sõnul on programmiga edasiliikumise...
Ehitus
25.09.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM arendab ehitisregistri kaasaegsemaks

Alates 6. oktoobrist kasutab riiklik ehitisregister www.ehr.ee uuenenud tehnilist platvormi, suvel lisandub täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri. Ehitus- ja elamutalituse juhataja Maria Ševeljova sõnul on praegune ehitisregister...
Ehitus
25.07.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitussektori innovatsiooni takistab peamiselt hangete hinnapõhisus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt läbi viidud ehitussektoris innovatsiooni takistavaid tegureid kaardistavast uuringust selgus, et kõige enam piirab ehitussektori uuenduslikkust ehitushangete hinnapõhisus (nii riigi- kui ka erasektoris), mis ei jäta pakkujatele piisavalt vabu...

Lehed