Sa oled siin

Uudised

27.06.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehituse asekantsleriks sai Jüri Rass

Avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul nimetas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ehituse asekantsleriks Jüri Rassi. Jüri Rass on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis ehitusteaduskonna ning saanud doktorikraadi tehnikateaduste alal. Seni töötas Rass...
07.11.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kõigile Eesti elanikele tuleb tagada soojusvarustus

Korteriühistute võlgnevuste probleemidega tegeleva töörühma töö tulemusel on Ida-Virumaa kaugküttepiirkonna soojusvarustus taastatud ning kõige külmemal ajal kellelgi kütet enam välja lülitada ei saa.   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töögrupp koostöös Justiitsministeeriumi,...
06.10.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aastaks 2030 on eesmärgiks elamuvaldkond korda saada

Täna riigikogule edasi saadetud energiamajanduse arengukava elamumajanduse lisa kohaselt soovib riik oluliselt enam panustada hoonefondi uuendamisse ning on valinud maksimaalsele energiasäästu saavutamisele ja elukeskkonna terviklikule parandamisele keskenduva tee. Elamumajanduse pikaajaliseks...
30.09.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uuel aastal suunab riik elamute uuenduseks 33,3 miljonit eurot

2017. aastal panustab riik Eesti korterelamute energiasäästule, parema sisekliima loomisse, tondilosside lammutamisse, elektripaigaldiste kaasajastamisse ja kodude elamisväärseks muutmisse kokku üle 33 miljoni euro. Kavandatakse ka uusi toetusi väikeelamute energiatõhususe saavutamise ja uusehituse...
07.09.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik suunab lokaalsetesse küttelahendustesse 7 miljonit

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis kooskõlastusele eelnõu, millega riik toetab ebaefektiivse kaugkütte asendamist lokaalsete kütteseadmetega 7 miljoni euroga. „Täna on Eestis piirkondi, kus elanikud on ühendatud niivõrd ebaefektiivse kaugküttevõrguga, mida ei ole enam...
05.08.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

43 miljoni euro eest tahetakse tänavavalgustus viia LED lampidele

Majandus- ja taristuminister kinnitas eelnõu, millega toetatakse tänavavalgustustaristu renoveerimist 43 miljoni euroga. Tänavavalgustuse kaasajastamiseks saavad rahastustaotlusi esitada kõik Eesti omavalitsused.   „Korralikult valgustatud tänavad omavad olulist rolli inimeste turvalisusel....
03.05.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitussektori digitaliseerimine pakub uusi võimalusi

Ehitustegevus on majanduse olulise osana kestnud läbi tänapäevase inimkonna ajaloo. Hästi ehitatud keskkond on ühiskonna toimimiseks vajalik. Ehitusvaldkond on pikkade traditsioonidega, pigem konservatiivne, kuid universaalne majandussektor. Jättes kõrvale antiikaja suured ehitussaavutused,...
04.04.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uus ehitisregister muudab asjaajamise elektrooniliseks

Tänasest käivitus uuenenud tarkvaraga ehitisregister, mille elektroonne menetluskeskkond võimaldab kasutajatel esitada taotlusi ja teavet nüüd läbi ehitisregistri keskkonna elektrooniliselt ning saada ka elektroonselt tagasisidet menetluse kohta (sh näiteks kooskõlastuste ja märkuste kohta). Kui...
01.04.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitisregistri uuendamine

Ehitusseadustiku kohaselt võtab riik ehitisregistris kasutusele elektroonilise menetluskeskkonna, kus saab edastada taotlusi ning anda ehitus- ja kasutuslube. Uus ehitisregister hakkab tööle 4. aprillist. Seoses tarkvara uuendamisega viiakse registris läbi plaanilisi hooldustöid ajavahemikul 31....
25.01.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandusministeerium käivitab energiasäästlike liginullenergia hoonete projekteerimise

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium asub 290 000 euroga toetama energiasäästlike ehk liginullenergia elamute tüüplahenduste koostamist. Lähiajal korraldatakse hange viie liginullenergia elamu lahenduse tellimiseks. „Liginullenergiahoonete ehitamise soodustamiseks tellime avalikuks...

Lehed