Sa oled siin

Uudised

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
30.05.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Avalikud ehitised peavad olema ligipääsetavad puuetega inimestele

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister allkirjastas määruse, millega kehtestatakse puudega inimeste erivajadusi arvestades nõuded avalikele ehitisele, et tagada puuetega inimeste takistusteta liikumine ja ehitise kasutamine ning asjakohase teabe kättesaadavus. Ka seni pidi ehitamisega seotud...
16.04.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik panustab energiasäästu 101 miljonit eurot

Riigieelarvestrateegia läbirääkimiste käigus otsustas valitsus eraldada neljal järgmisel aastal korterelamute rekonstrueerimiseks 100 miljonit eurot, päikesepaneelide soetamiseks lisandub 1 miljon eurot. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et elamumajandusse investeerimine...
18.01.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aastast 2020 saab ehitada vaid A-energiaklassiga hooneid

Euroopa Komisjoni avaldas hoonete energiatõhususe direktiivis sätestatud liginullenergiahoone nõude kohta tõlgenduse, mille kohaselt peavad nõuded Komisjoni hinnangul kohalduma valmivatele hoonetele. Tulenevalt Euroopa Komisjoni antud tõlgendusest toob Eesti liginullenergiahoonete ehk A-...
04.12.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitusvaldkonna ettevõtjad hakkavad tõendama erialast pädevust

Uue määruse kohaselt lähevad ehitusvaldkonna ettevõtjad järgmisest aastast järk-järgult üle kutsepõhisele pädevuse tõendamisele. Kui täna on ettevõtja kvalifikatsiooni tõendamine lubatud ka erialast haridust ja töökogemust tõendavate dokumentidega, siis tulevikus tuginetakse eelkõige...
28.09.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riiklikud ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagatised kasvavad 134 miljoni võrra

Tänasel istungil kiitis valitsus heaks ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise eelnõu, millega tõstetakse ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagatise piirmäärasid 134 miljonit eurot. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo selgitas, et praegu kehtivas seaduses...
31.08.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Urve Palo: Tasa ja targu teadmispõhise majanduse suunas

Statistikaameti andmetel suurenes Eesti SKP tänavu II kvartalis 5,7 protsenti, mis oli kiireim kvartaalne kasv alates 2011. aastast. Samuti on tegu kiireima kasvuga Balti ja Põhjamaades – ülejäänud Euroopas kasvas majandus teises kvartalis esialgsetel andmetel 2,3 protsenti. "On positiivne näha...
17.08.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rail Baltica projekt liitus digiehituse ühiste kavatsuste deklaratsiooniga

Rail Baltic Estonia juht Indrek Orav ja RB Rail AS juht Baiba Rubesa andsid eile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis digiallkirjad digiehituse ühiste kavatsuste deklaratsioonile. Deklaratsioonis võtavad allkirjastajad eesmärgiks juurutada Rail Baltica projektis digitaalset...
20.07.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Sügisest saavad omavalitsused taotleda toetust elamufondi arendamiseks

Teisipäeval jõustus üürielamute ehitamise toetuse kord, millega kehtestati tingimused kohalikele omavalitsustele, kes soovivad riigi toel arendada elamufondi. Toetust saavad omavalistused hakata taotlema selle aasta novembrist. Elamufondi arendamise toetust võib kasutada uute üürielamute...
07.07.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Digiehituse käsiraamat ergutab BIM-i kasutuselevõttu kogu Euroopas

Digitaalse ehitusinfo modelleerimise ja juhtimise (BIM) käsiraamat annab Eesti näidete abil suuniseid BIMi järjekindlaks kasutuselevõtuks kogu Euroopa avalikus sektoris. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on aktiivselt osalenud Euroopa Liidu digitaalehituse töörühma töös ja kuulub...
Digiehituse ühiste kavatsuste deklaratsiooni allkirjastamine MKM-is 05.07.2017. Paremalt: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Maanteeaameti peadirektori asetäitja Kaupo Sirk, Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm  ja Riigi Kinnisvara juhatuse liige Tanel Tiits.
05.07.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Palo asub juurutama digitaalset ehitamist

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri Urve Palo eestvedamisel allkirjastasid Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Riigi Kinnisvara juhatuse liige Tanel Tiits, Maanteeaameti peadirektori asetäitja Kaupo Sirk ja Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm digiehituse ühiste kavatsuste deklaratsiooni,...

Lehed