Sa oled siin

Uudised

Minister Urve Palo
02.02.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Urve Palo: Tartu Ihaste sild on oluline regionaalne investeering

Esmaspäeval Tartus sõitjatele avatud uus Ihaste sild on majandus- ja taristuminister Urve Palo sõnul näide, et riiklikud suurinvesteeringud ei koondu ainult Põhja-Eestisse. Peagi on kavas jätkata Tartu piirkonna arendamisega ning ühendada Lammi ristmik Räpina maanteega. „Ihaste sild ja koos...
Minister Urve Palo
29.01.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Urve Palo: Liiklusohutus peab saama valitsuse prioriteediks

Eile majandusministeeriumis kogunenud Vabariigi Valitsuse liikluskomisjon arutas uue liiklusohutuse programmi positsiooni valitsuse kinnitatavates strateegilistes arengudokumentide hierarhias, et tagada parimad võimalused liiklusohutuse murekohtade ühiseks lahendamiseks kõigile seotud...
Minister Urve Palo
27.11.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik viib teehoiukava vastavusse riigi eelarvestrateegiaga

Valitsus kinnitas neljapäeval riigimaanteede teehoiukava muudatuse, millega viiakse kehtiv kava vastavusse riigi eelarvestrateegiaga ning tagatakse välisvahendite kiirem kasutusele võtmine. Valitsus muutis üleeuroopalisse transpordivõrgustikku (TEN-T) kuuluvate teede rekonstrueerimis- ja...
Maanteetransport
05.06.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti toetab Euroopa Liidu maanteeveoturu edasist avamist

Neljapäeval arutasid liikmesriigid Euroopa Liidu transpordi nõukogul olukorda maanteeveoturul, Eesti toetab turu edasist liberaliseerimist ja siseturu avamist kabotaažvedudele kõigis liikmesriikides, et tagada teenuste vaba liikumine. Eesti kutsus liikmesriike üles kabotaaži piiranguid mitte...

Lehed