Sa oled siin

Uudised

16.02.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Liiklusohutusprogramm 2016-2025 võimaldab säästa üle 250 inimese elu

Valitsus võttis vastu uue liiklusohutusprogrammi (LOP), mille lõppeesmärgiks on säästa aastatel 2016-2025 vähemalt 254 inimelu ja vältida raskete vigastuste teket vähemalt 950 inimesele. Majandus- ja taristuministri sõnul vajas uus Liiklusohutusprogramm varasema lähenemisega võrreldes ka...
27.10.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Autokaubaveo komisjon tegi otsuseid raskete autoveoalaste õigusrikkumistega vedajate suhtes

Vastavalt autoveoseadusele alustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) 2016. aasta III kvartalis haldusmenetluse 16 vedaja suhtes, kelle autovedude kontrollimisel nii Eesti kui välisriikide teedel oli avastatud raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi, mille eest on karistatud vedajat või...
06.10.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uus teehoiukava näeb ette suuri investeeringuid Eesti maanteetaristusse

Majandusminister Kristen Michal saatis valitsusele kinnitamiseks „Riigiteede teehoiukava aastateks 2014-2020“ muudatused, et Maanteeamet saaks alustada Tallinna-Tartu maantee neljarajalise osa pikendamist Koselt Mäoni. Teehoiukava kogumaht seitsme aasta peale on üle 1,7 miljardi euro, millest...
25.07.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Liiklusseadus muutub selgemaks ja tootenõuded täpsemaks

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal esitab valitsusele liiklusseaduse muutmise eelnõu. Eelnõu tuleneb valdavalt EL õiguses toimunud muudatustest ning selle eesmärk on suurem liiklusohutus ja õigusselgus liiklejatele. „Uue seadusega oleks võimalik elektrimootoriga tasakaaluliikuriga...
08.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Liiklusohutusprogramm 2016-2025 seab eesmärgiks vähendada liikluses hukkumisi

Majandus-ja taristuminister saatis täna kooskõlastamisele uue liiklusohutusprogrammi aastateks 2016-2025, millega määratakse järgneva kümnendi liiklusohutuse põhimõtted. Liikluse suuremaks ohutuseks ja inimkannatuste vähendamiseks keskendutakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi...
24.05.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Muutub autojuhtide täiend- ja kordusõpe

Majandusminister Kristen Michal saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega soovitakse muuta mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimusi ja korda. Eelnõu lihtsustab kaitseväelastele juhtimisõiguse koolitust. Teised muudatused puudutavad juhtimisõiguse koolitusi ning esmase juhiloaga joobes juhtide...
30.11.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uus autoveoseadus on suunatud kaubavedude ohutumaks muutmisele

Majandusminister saatis kooskõlastusringile autoveoseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise eelnõu. 2017. aasta alguses jõustuv uus autoveoseadus ühtlustab erinevate tegevuslubadega seonduvaid nõudeid, kaitseb ausa konkurentsi põhimõtteid ja muudab kaubaveod maanteedel ohutumaks. Kõige...
29.09.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandusministeerium asub leevendama Tallinna probleemristmike ummikuid

2016. aasta eelarves näeb Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ette nii Haabersti kui Russalka ristmike täieliku uuendamise alustamise. Mõlemad ristmikud on  tipptundidel suure liikluskoormuse tõttu tõsiseks pudelikaelaks linna sissesõidul. Haabersti ristmiku rekonstrueerimine...
17.06.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Autokaubaveo komisjon tegi otsuseid raskete autoveoalaste õigusrikkumistega vedajate suhtes

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alustas 2015. aasta esimeses pooles haldusmenetlust 26 vedaja suhtes, kelle autovedude kontrollimisel avastati korduvaid raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi. Eile, 16. juunil vaadati autokaubaveo komisjoni koosolekul läbi haldusmenetluse raames MKM-ile...
Autokaubavedu
11.03.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Autokaubaveo komisjon tegi otsuseid raskete autoveoalaste õigusrikkumistega vedajate suhtes

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alustas 2014. aasta lõpus ja 2015. aasta alguses haldusmenetlust 25 vedaja suhtes, kelle autovedude kontrollimisel avastati korduvaid raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi. Sel nädalal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) toimunud selle...

Lehed