Sa oled siin

Uudised

Parvlaev Leiger. Foto: praamid.ee
21.09.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ühistranspordi dotatsioon kasvab järgmisel aastal 101 miljoni euroni

Valitsuses põhimõttelise kokkuleppe saanud 2019. aasta riigieelarve plaani kohaselt kasvab ühistranspordi dotatsioon järgmisel aastal 101 miljoni euroni. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson rääkis järgmise aasta eelarvet tutvustades, et suurenenud ühistransporditoetused tagavad parema...
06.09.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku jätta Rail Balticu rahastus EL vahenditest 85 protsendile

Täna andis valitsus heakskiidu Euroopa Komisjoni ettepanekutele Euroopa Ühendamise Rahastu (Connecting Europe Facility ehk CEF) uue rahastusperioodi ettepanekutele. Komisjoni ettepanekute kohaselt säiliks oluliste piiriüleste taristuprojektide, nagu Rail Baltic, rahastus senisel määral. Euroopa...
Foto: Elron
25.04.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Liikluskomisjonis arutati raudteeohutust

Täna kogunenud majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni juhitud Vabariigi Valitsuse liikluskomisjon arutas, kuidas parandada raudteeülesõitude märgatavust ning vähendada raudteeõnnetusi. Euroopa Liidu andmete põhjal on raudteeliikluses toimuvate õnnetuste arv küll vähenemas, kuid vaatamata...
17.07.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus arutas avaliku raudteetaristu arendusplaane

Valitsus tutvus tänasel väljasõiduistungil Eesti avaliku raudteetaristu hetkeolukorraga ja leppis kokku raudtee arengusuundades. Täpsemad lahendused pakub MKM välja oktoobriks koostatavas tegevuskavas. Valitsus leppis kokku, et üldiselt jätkatakse Eesti avaliku raudteetaristu arendamist...
12.09.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rail Baltic: maa omandamine

Kehtestatud ehitusprojekti alusel viib majandusministeerium läbi riigipoolse maa omandamise raudtee rajamiseks. Projekt määrab raudtee ja selle toimimiseks vajalike rajatiste täpsed asukohad ning valmib eeldatavalt 2017. aasta lõpuks. Maa omandamisel lähenetakse igale juhtumile individuaalselt ja...
05.08.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM teavitas vedajaid raudtee kasutustasude arvestamise uutest põhimõtetest

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis raudtee-ettevõtetele kirja, kus selgitab muutusi raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodikas. Raudtee kasutustasude uus metoodika hakkab kehtima 2017. aasta detsembrist. Ühtlasi muudetakse ka kehtivat kasutustasu arvestamise metoodikat...
21.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Euroopa transpordijuhid kinnitasid Rail Balticu tulekut

Esmaspäevast kolmapäevani Hollandis Rotterdamis toimuvatel Euroopa transpordi päevadel (TEN-T) allkirjastati kaks Rail Balticu ehituseks olulist rahvusvahelist dokumenti. Eile leppisid Eesti, Läti ja Leedu kokku Euroopa Liidu ühendamise rahastu (CEF) vahendite  kasutamise ja kontrolli...
17.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rail Baltic saab teisest toetusvoorust 202 miljonit lisaks

Euroopa Komisjon otsustas toetada Rail Balticu projekti teist rahastus taotlust kokku 202 miljoni euroga, millest Eesti osa on seekord 10,9 miljonit. „Kiire raudteeühenduse loomine Euroopa südamesse on olnud nii Balti riikide soov aastaid, nüüd sai meie teine rahastustaotlus positiivse vastuse....
13.01.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Raudteeturg muutub jätkusuutlikumaks ja tõhusamalt majandavaks

Täna Riigikogus esimese lugemise läbinud uus raudteeseadus võtab arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive muutmaks raudteeturu jätkusuutlikumaks. Seadusega vastu võetud direktiivid näevad ka riikidele ette kohustuse tagada jätkusuutlik rahastus avalikus kasutuses olevale raudteetaristule...
30.12.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandusministeerium eraldab Eesti Raudteele täiendavalt 5 miljonit eurot, et tõsta raudteeületuskohtade ohutust

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eraldab AS Eesti Raudeele viis miljonit eurot, et tagada raudteetaristu läbilaskevõime ning parandada raudteeohutust nii jalakäijatele kui sõidukite raudteeületuskohtadel. „Lisaraha abil saab renoveerida 18 raudteeülekäigukohta ning 29...

Lehed