Sa oled siin

Uudised

17.07.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus arutas avaliku raudteetaristu arendusplaane

Valitsus tutvus tänasel väljasõiduistungil Eesti avaliku raudteetaristu hetkeolukorraga ja leppis kokku raudtee arengusuundades. Täpsemad lahendused pakub MKM välja oktoobriks koostatavas tegevuskavas. Valitsus leppis kokku, et üldiselt jätkatakse Eesti avaliku raudteetaristu arendamist...
12.09.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rail Baltic: maa omandamine

Kehtestatud ehitusprojekti alusel viib majandusministeerium läbi riigipoolse maa omandamise raudtee rajamiseks. Projekt määrab raudtee ja selle toimimiseks vajalike rajatiste täpsed asukohad ning valmib eeldatavalt 2017. aasta lõpuks. Maa omandamisel lähenetakse igale juhtumile individuaalselt ja...
05.08.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM teavitas vedajaid raudtee kasutustasude arvestamise uutest põhimõtetest

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis raudtee-ettevõtetele kirja, kus selgitab muutusi raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodikas. Raudtee kasutustasude uus metoodika hakkab kehtima 2017. aasta detsembrist. Ühtlasi muudetakse ka kehtivat kasutustasu arvestamise metoodikat...
21.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Euroopa transpordijuhid kinnitasid Rail Balticu tulekut

Esmaspäevast kolmapäevani Hollandis Rotterdamis toimuvatel Euroopa transpordi päevadel (TEN-T) allkirjastati kaks Rail Balticu ehituseks olulist rahvusvahelist dokumenti. Eile leppisid Eesti, Läti ja Leedu kokku Euroopa Liidu ühendamise rahastu (CEF) vahendite  kasutamise ja kontrolli...
17.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rail Baltic saab teisest toetusvoorust 202 miljonit lisaks

Euroopa Komisjon otsustas toetada Rail Balticu projekti teist rahastus taotlust kokku 202 miljoni euroga, millest Eesti osa on seekord 10,9 miljonit. „Kiire raudteeühenduse loomine Euroopa südamesse on olnud nii Balti riikide soov aastaid, nüüd sai meie teine rahastustaotlus positiivse vastuse....
13.01.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Raudteeturg muutub jätkusuutlikumaks ja tõhusamalt majandavaks

Täna Riigikogus esimese lugemise läbinud uus raudteeseadus võtab arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive muutmaks raudteeturu jätkusuutlikumaks. Seadusega vastu võetud direktiivid näevad ka riikidele ette kohustuse tagada jätkusuutlik rahastus avalikus kasutuses olevale raudteetaristule...
30.12.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandusministeerium eraldab Eesti Raudteele täiendavalt 5 miljonit eurot, et tõsta raudteeületuskohtade ohutust

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eraldab AS Eesti Raudeele viis miljonit eurot, et tagada raudteetaristu läbilaskevõime ning parandada raudteeohutust nii jalakäijatele kui sõidukite raudteeületuskohtadel. „Lisaraha abil saab renoveerida 18 raudteeülekäigukohta ning 29...
25.11.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandusminister kohtus Rail Balticu ühisettevõtte juhiga

Täna, 25. novembril kohtus majandus- ja kommunikatsiooniminister Kristen Michal Balti riikide Rail Balticu ühisettevõtte juhi Baiba Rubesaga, et arutada rahvusvahelise raudtee ettevalmistuste hetkeseisu ning leppida kokku edasised sammud projekti tõrgeteta elluviimiseks.   Majandus- ja...
02.10.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valmis Rail Balticu mõjude kompensatsioonipõhimõtete analüüs

Rail Balticu ehitamisega kaasnevate mõjude kompenseerimiseks annab tänane seadusandlus piisavalt võimalusi, kuid täiustamist ja parandamist vajavad mitmed õigusaktid, et muuta kinnistuomanikele süsteem veel paindlikumaks ja kiiremaks, selgus täna avalikustatud advokaadibüroo SORAINEN ja...
14.09.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Omavalitsustes algavad taas Rail Balticu avalikud arutelud

Täna, 14. septembril algavad sel suvel kokku lepitud Rail Balticu trassieelistust tutvustavad avalikud arutelud kohalikes omavalitsustes, esimene neist toimub kell 14 Harju maavalitsuses. Septembri jooksul saavad Rail Balticu raudteetrassi eskiislahendustega tutvuda, küsimusi esitada ning...

Lehed