Sa oled siin

Uudised

Taastuvenergia
05.01.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Vedelkütuse seaduse muudatused suurendavad taastuvenergia kasutamist transpordis

Valitsus kinnitas täna vedelkütuse seaduse muutmise eelnõu, mis kohustab tarnijaid lisama bensiini ja diislikütusesse taastuvast allikast toodetud kütuseid ning muudab seega transpordisektorit keskkonnahoidlikumaks. Eelnõu kohaselt peab alates tänavu maist tarbimisse lubatud kütus sisaldama...
13.12.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kohalikud omavalitsused tutvuvad Eesti suurima liikuvuskavaga

Täna ja homme tutvuvad Tallinna ja lähiümbruse omavalitsused Eesti suurima piirkondliku liikuvuskava projektiga, millega soovitakse luua võimalusi, kuidas ühendada nii linna- kui regioonisiseseid erinevaid transpordiliike, vähendades transpordile kuluvat aega, heitgaase ja müra. Maanteeameti...
09.12.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Biokütuse kasutamine transpordis panustab keskkonnasäästu

Majandus- ja taristuminister esitas Vabariigi Valitsusele vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kohustatakse vedelkütuse tarnijaid lisama bensiini ja diislikütusesse taastuvast allikast toodetud kütuseid ehk biokütuseid. Kohustuse näol on tegemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu...
06.10.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aastaks 2030 on eesmärgiks elamuvaldkond korda saada

Täna riigikogule edasi saadetud energiamajanduse arengukava elamumajanduse lisa kohaselt soovib riik oluliselt enam panustada hoonefondi uuendamisse ning on valinud maksimaalsele energiasäästu saavutamisele ja elukeskkonna terviklikule parandamisele keskenduva tee. Elamumajanduse pikaajaliseks...
03.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Norra-Eesti keskkonnasõbraliku innovatsiooni programm tugevdab kahe riigi majanduskoostööd

Täna Green IT seminaril pidulikult lõpetatud Eesti-Norra keskkonnasõbraliku innovatsiooni programmi seminaril tõdeti, et koostöö on andnud suurepärase võimaluse ühendada Eesti infotehnoloogilised ja Norra keskkonnatehnoloogilised kogemused ning elavdada kahe riigi majanduskoostööd. Norra...
Taastuvenergia
29.02.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti liigub säästlikumate kütuste kasutamise suunas

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis ministeeriumitele kooskõlastamiseks vedelkütuse seaduse muutmise eelnõu, mis kohustab kütusemüüjaid järk-järgult suurendama bensiini ja diislikütustes taastuvast allikast toodetud kütuse osakaalu, et vähendada transpordi keskkonnamõju. "...
19.02.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eelnõu annab võimaluse Eestil teenida tulu taastuvstatistika müügist ning loob uusi töökohti metsanduses

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis täna Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks elektrituruseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt hakkab riik tulevikus korraldama vähempakkumisi täiendava taastuvenergia turule toomiseks. „Vastavalt Valitsuses arutatule on uues eelnõus kirjas...
07.01.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik hakkab senisest enam panustama energiasäästu

Valitsus kinnitas täna energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu, millega riik võtab endale senisest suuremad kohustused energiasäästu suurendamiseks. Eesti võtab seadusega üle Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi, mis sätestab eesmärgi vähendada aastaks 2020 primaarenergia (maavarad ja...
12.11.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Alates tänasest on Eesti Põhja-Euroopa trassivaba õhuruumi osa

Alates 12. novembrist 2015 rakendatakse nelja Põhja-Euroopa riigi üleselt vabalt valitavate marsruutidega õhuruum, mis on üheks oluliseks sammuks Ühtse Euroopa Taeva eesmärkide täitmisel. Nelja riigi - Eesti, Läti, Soome ja Norra lennuliiklusteeninduse üksuste ja lennuametite tiheda koostöö...
13.08.2015|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tartu on saamas esimeseks täielikult biometaanbusse kasutavaks linnaks Eestis

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tartu linn ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli, et toetada biometaani kasutuselevõttu linnatranspordis. Tartu linn plaanib viia oma linnatranspordi biometaanil sõitvatele kütustele juba 2017. aastast. Biometaan on...

Lehed