Sa oled siin

Uudised

Infoühiskond
27.06.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Nõudlus info ja side sektori teenuste järele kasvab

Infotehnoloogiliste seadmete kasutus kasvab pidevalt, koduse internetiühendusega leibkondade arv ulatus 2013. aastal Eestis 80 protsendini ja samale tasemele tõusis möödunud aastal ka interneti- ja arvutikasutajate osatähtsus, selgub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ülevaatest. Eesti...
18.06.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Seaduse muudatus suurendab inimeste privaatsust internetis

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis täna kooskõlastusele elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille olulisim muudatus suurendab inimeste privaatsust internetilehekülgede külastamisel. Seaduse muutmise tulemusena muudab Eesti...
Infoühiskond
18.06.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riigi iseteeninduskeskkondade arendus muutub senisest lihtsamaks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis valmisid põhimõtted ja prototüüp, mis aitavad avalike teenuste osutajatel luua kliendikeskseid ja mugavaid iseteeninduskeskkondi. „Valminud raamistik sobib nii avalikule kui ka erasektorile ja lähtub sellest, et uued loodavad keskkonnad oleksid...
Infoühiskond
12.06.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustegevuse register uueneb

Alates 1. juulist on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR), mis koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele. Kõigi...
Euroopa Liidu koostöö
06.06.2014|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti toetab infoturbe koostöö tihendamist Euroopa Liidus

Reedel arutasid liikmesriigid Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogul telekommunikatsiooni ja infoühiskonna küsimusi. Võrgu- ja infoturbe direktiivi eelnõu arutelul tegi Eesti ettepaneku tihendada koostööd infoturbe vallas. Eesti tõi välja, et alates...

Lehed