Sa oled siin

Uudised

07.09.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik suunab lokaalsetesse küttelahendustesse 7 miljonit

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis kooskõlastusele eelnõu, millega riik toetab ebaefektiivse kaugkütte asendamist lokaalsete kütteseadmetega 7 miljoni euroga. „Täna on Eestis piirkondi, kus elanikud on ühendatud niivõrd ebaefektiivse kaugküttevõrguga, mida ei ole enam...
15.08.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Elektritootjad ja suurtarbijad saavad põhivõrguga liitumiseks paindlikumad tingimused

Uue määrusega, mis reguleerib võrguteenuste kvaliteedinõudeid ja võrgutasude vähendamise tingimusi kvaliteedinõuete rikkumise korral, saavad elektritootjad ja suurtarbijad soovi korral leppida kokku endale soodsamad tingimused põhivõrguettevõtjaga. Kui elektritootja või suurtarbija tootmisprotsess...
20.07.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik toetab Eesti-Šveitsi ühisprogrammist haridusvaldkonna hoonete energiasäästlikuks ehitamist

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal allkirjastas käskkirja, millega riik toetab täiendavalt 322 000 euroga viie ühiskondliku hoone energiasäästlikumaks muutmist. Eesti-Šveitsi koostööprogrammist rahastatakse Rakvere lasteaeda „Rohuaia“, Haapsalu lasteaeda „Vikerkaar“, Alu hariduskeskust...
15.07.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Michal: Euroopa energeetika vajab tulevikus rohkem turupõhisust ja vähem bürokraatiat

Majandusminister Kristen Michal osaleb täna Slovakkias Bratislavas kahepäevasel Euroopa Liidu energeetikaministrite mitteametlikul nõukogul, kus peamised teemad on Euroopa Liidu 2030 aasta energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise raamistik ning elektrienergia hinnad.   „Taastuvenergia...
10.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uus kaugkütteseadus vähendab soojuse hinda

Valitsus otsustas saata Riigikogule menetlemiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatatud kaugkütteseaduse muutmise eelnõu, mille siht on soojusettevõtjate suunamine stabiilsemate, keskkonnasäästlikumate ning odavamate hindadega kütuste kasutamisele. Majandus- ja taristuminister...
07.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Michal: Euroopa Liidu gaasiturg peab olema läbipaistev ning riikide kriisikavad peavad olema testitud

Eile ja täna toimub Luxembourgis Euroopa Liidu energeetika- ja transpordiministrite korraline nõukogu. Nõukogul Eestit esindav majandus- ja taristuminister Kristen Michal ütles oma sõnavõtus Euroopa Liidu energiaministrite kohtumisel Luxembourgis, et EL riikide koostöö gaasi valdkonnas saab...
Ettevõtlusminister Liisa Oviir
10.03.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik hakkab analüüsima erandite tegemist energiamahukatele ettevõtetele

Ettevõtlusminister Liisa Oviir tegi täna valitsusele ettepaneku elektrihinna erinevuse kehtestamiseks energiaintensiivsetele ettevõtetele. Valitsuse suunise kohaselt hakkavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rahandusministeerium koos analüüsima võimalusi elektrihinna erinevuse...
19.02.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eelnõu annab võimaluse Eestil teenida tulu taastuvstatistika müügist ning loob uusi töökohti metsanduses

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis täna Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks elektrituruseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt hakkab riik tulevikus korraldama vähempakkumisi täiendava taastuvenergia turule toomiseks. „Vastavalt Valitsuses arutatule on uues eelnõus kirjas...
17.02.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Priit Alamäe taandab end Eleringi nõukogu liikme kohalt

Nortali tegevjuht ja asutaja Priit Alamäe esitas 16. veebruaril 2016 majandus- ja taristuminister Kristen Michalile avalduse taandada end AS Elering nõukogu liikme ametikohalt seoses Nortali plaaniga osaleda Eleringi dokumendihalduse hankes. „Priit Alamäe näitab selle sammuga kindlasti head...
11.02.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus kinnitas võrgueeskirja muudatuse

Valitsus kinnitas neljapäeval võrgueeskirja muudatuse, mis optimeerib kaugloetavate elektriarvestite paigaldamise kulusid, pikendab Narva Elektrijaamade vanade energiaplokkide tööaega ilma põhjaliku ümberehitamiseta ja defineerib päikeseelektrijaama mõiste. Muudatuse kohaselt paigaldatakse...

Lehed