Sa oled siin

Uudised

07.04.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Raudtee-ettevõtete aruandlus muutub lihtsamaks

Majandus- ja taristuminister saatis kooskõlastusringile määruse muudatuse, mille kohaselt avalikku raudteed majandavad ja avalikku reisijatevedu teostavad raudtee-ettevõtjad esitavad edaspidi tulude ja kulude arvestused ainult Konkurentsiametile, mitte enam Majandus- ja...
05.04.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Innovatsioonihangete konverents jagab maailmakogemusi

Eesti esimesel innovatsioonihangete konverentsil „Edukas hangib nutikalt“ saab kuulda parimatest innovatsiooni hankimise näidetest Hollandist, Soomest ja Eestist. Lisaks tutvustab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus uut innovatsioonihangete programmi. Konverentsile on oodatud hankijad ja...
05.04.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik toetab tarbijakaitsega tegelevaid vabaühenduste rahastamist edaspidi Tarbijakaitseameti kaudu

Kui seni tuli tarbijakaitsega tegelevatel mittetulundusühingutel taotleda oma tegevusteks raha Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, siis majandusminister Kristen Michali allkirjastatud määruse kohaselt tegeleb edaspidi taotluste läbivaatamise, otsuste langetamise, toetuste maksmise ja...
31.03.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus toetas sõidujagamisteenustele võimaluse andmist

Valitsus andis täna Riigikogu majanduskomisjonile toetuse sõidujagamise regulatsiooni väljatöötamiseks.   „Tehnoloogia kiire areng muudab inimeste tarbimisharjumusi. Mitmes valdkonnas on jagamismajandus toomas põhimõttelisi muutusi – majutusest kuni teenuste pakkumiseni. Eesti valik on...
31.03.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Nullbürokraatia ettepanekute elluviimine saab vastutaja

Bürokraatia vähendamise nullbürokraatia projekti elluviimiseks lõi Vabariigi Valitsus rakkerühma, mille ülesandeks on kontrollida, et ettevõtjate tehtud bürokraatia vähendamise ettepanekud viiakse ellu.     Rakkerühma töö koordineerimise eest vastutab majandus- ja taristuminister, kes...
Ettevõtlusminister Liisa Oviir
23.03.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Oviir: Eesti ja Horvaatia majanduskoostööl on tulevikku

Horvaatia visiidil transpordiministri Oleg Butkovici ja ettevõtlusministri Darko Horvatiga kohtunud ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et Eesti-Horvaatia kaubandus- ja majandussuhetel on tugev potentsiaal.   „Täna saame öelda, et ettevõtjad võtsid kohtumistele kaasa konkreetsed ideed ja...
09.03.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti soovib luua satelliitandmete piirkondlikku platvormi Läänemere riikidele

Täna toimuva Läänemere regiooni kaugseire ümarlaual arutatakse võimalusi luua Eestisse satelliitandmete platvorm, millega võimaldatakse kosmoseandmete kasutamine Läänemere piirkonna ettevõtetele ja avalikule sektorile. Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et regionaalsete satelliitandmete...
09.03.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Jaanuar ei toonud positiivseid arenguid väliskaubanduses

2016. aasta jaanuaris jätkas kaubavahetus langustrendi. Eksport langes aastaga 11 portsenti, import aga näitas väikest kasvu. Samas detsembriga võrreldes oli nii ekspordi- kui ka impordimaht ligi 10 protsenti väiksem. Ekspordi langust mõjutasid enim Euroopa Liidu välised riigid, kuhu müüdi eelmise...
09.03.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Startup Estonia jätkab tegevust KredExis

Seoses Arengufondi ümberkorraldamisega ning riigi investeerimistegevuse konsolideerimisega saab "Startup Estonia" programmi elluviijaks KredEx. Muudatused realiseeruvad selle aasta teise kvartali jooksul. Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et seoses ümberkorraldamisega ei muutu Startup...
Vasakult: Euroopa Investeerimisfondi (EIF) asetegevjuht Roger Havenith, ettevõtlusminister Liisa Oviir, Kredexi juhataja Lehar Kütt ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm.
01.03.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

EIF ja KredEx käivitavad 60 miljoni euro suuruse EstFundi

Uus fondifond võimaldab suure kasvupotentsiaaliga Eesti VKE-dele suurema ligipääsu omakapitaliinstrumentide põhisele rahastamisele. Euroopa Investeerimisfond (EIF), KredEx ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) allkirjastasid täna rahastamislepingu, et asutada 60 miljoni euro...

Lehed