Sa oled siin

Võrgueeskirja muudatus lihtsustab liitumist elektrivõrguga

01.07.2010

Valitsus muutis neljapäeval võrgueeskirja, mis lihtsustab liitumistingimusi väikese võimsusega koostootmisseadmete ühendamiseks elektrivõrguga.
Elektrisüsteemi ülesehitus muutub pidevalt ning tingib vajaduse ajakohastada tehnonõudeid, et tagada elektrisüsteemi toimimine ning varustuskindluse hoidmine vähemalt praegusel tasemel.
Liitumistingimuste lihtsustamine väikeseadmetele (kuni 5 MW elektrilist võimsust) soodustab hajustootmist, tõstab süsteemi töökindlust, vähendab võrgukadusid ja edendab primaarenergia säästlikumat kasutamist.
Määrus näeb ette liitumislepingu lõppemise ning liitumistasu tagasimaksmise liitujale, kui see ei ole oma elektripaigaldist võrguga ühendanud kolme aasta jooksul pärast liitumispunkti valmimist. Praegu kehtiv võrgueeskiri sellist liitumislepingu lõppemise tähtaega ette ei näe ning seetõttu on ebaküpsetel projektidel võimalik lõputult hoida elektrivõrgu võimsust kasutult kinni ning muuta uutele liitujatele liitumistasu ebamõistlikult kõrgeks.
Määrusega lisatud tehnonõuded järgivad elektroenergeetikas käibel olevat parimat praktikat.