Sa oled siin

Vingugaasiandurite paigaldamise nõue laieneb

20.12.2019

Eelmisel nädalal kiitis Vabariigi Valitsus heaks tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Sellega seoses laieneb vingugaasianduri paigaldamise kohustus eluruumidele, kus ei asu küttegaasiseade, kuid mis on tehnosüsteemi kaudu küttegaasiseadmega seotud.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving selgitas, et kui küttegaasiseade paikneb näiteks keldris ja vingugaasiandur on paigaldatud samuti keldrisse, ei jõua selle signaal eluruumi, kus on inimesed ja seega ei ole vingugaasiandurist abi. „Edaspidi tuleb ohutuse tagamiseks paigaldada vingugaasiandur sobivaimasse eluruumi, sõltumata küttegaasiseadme asukohast või põlemiskambri tehnilisest lahendusest. Vingugaas võib levida nii tehnosüsteemide, nt ventilatsiooni, korstna, kui ka hoone konstruktsioonide kaudu,“ ütles Talving.

Vingugaasiandur on juba praegu kohustuslik eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade.

Eelnõu kohaselt on kohustus paigaldada igale eluruumi üksusele ehk elamule või korterile vähemalt üks andur. Nõudele kehtib üleminekuaeg 1. jaanuarini 2022. aastal, et anda inimestele mõistlik aeg soetada ja paigaldada vingugaasiandurid.

Lisaks tekib kohustus lasta korstnapühkijal puhastada gaasiseadmega ühendatud korstnat ja ühenduslõõri üks kord nelja aasta jooksul ning korstna ja ühenduslõõri tehnilisest seisukorrast tuleb teavitada selle valdajat.

„Sellise kohustuse kehtestamise tingis eelkõige vajadus vähendada gaasiseadmetest tulenevate õnnetuste arvu, mis võivad olla põhjustatud korstnate ja lõõride ebapiisavast hooldusest,“ selgitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor Kaur Kajak.

Käesolev nõue jõustub seaduse vastuvõtmisel Riigikogu poolt.

2018. aastal leidis küttegaasiseadme kasutamise nõuete rikkumise tagajärjel aset 18 õnnetusjuhtumit, milles hukkus 5 inimest. 2018. aastal registreeriti meditsiiniasutustes kokku 228 vingugaasimürgistuse juhtumit.

Veel uudiseid samal teemal

Tuletame meelde, et pürotehnika kasutamiseks on seadusega lubatud kindel aeg ning kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.
23.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM ja TTJA juhivad tähelepanu pürotehnika ohutule kasutamisele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletavad seoses pühade saabumisega meelde, et pürotehnika kasutamiseks on seadusega lubatud kindel aeg ning kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.

Foto: Tõnu Runnel/Toolbox Estonia
24.10.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kodudes paiknevaid gaasipaigaldisi tuleb hakata regulaarselt kontrollima

Majandus- ja taristuminister allkirjastas gaasimääruse muudatuse, millega muuhulgas kehtestatakse küttegaasiseadmetele korralise kontrolli kohustus iga nelja aasta tagant. Määruse eesmärk on vähendada viimasel ajal sagenenud gaasiseadmetega seotud õnnetuste arvu.