Sa oled siin

Vedelkütuse agentuuri kasum ulatus mullu 6,5 miljoni euroni

21.05.2012

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kinnitas reedel riikliku kütusevaru hoidja AS-i Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA) mulluse majandusaasta aruande, mille kohaselt teenis ettevõte 6,5 miljonit eurot kasumit, millest 5,9 miljonit moodustas kasum varude roteerimisest.

Kasumi tingis suuresti kütuste kõrged hinnad maailmaturul, mille tõttu varude müügimaksumus oli oluliselt kõrgem varude keskmisest soetusmaksumusest. Kuna varude roteerimisel toimus nii vana varu müük kui ka uute soetus 2011. aasta novembri turuhinna alusel, kasutas OSPA rotatsioonikasumi ära uute varude soetamiseks.

Arvestades, et tulevaste varude roteerimistel võib olukord olla vastupidine, otsustas üldkoosolek kanda varude rotatsioonikasumi eraldi reservi, millest kaetakse võimalikud tulevaste perioodide kahjumid.

OSPA varude haldamise tulude-kulude saldo osutus planeeritud -457 929 euro asemel -165 318 euroni tänu planeeritust väiksematele kuludele. Tulenevalt varude haldamise kulupõhisusest on varude haldamise tulude-kulude saldo tasandamiseks loodud eraldi varumaksete reserv, mida vastavalt kujunenud tegelikele kuludele vähendatakse üldkoosoleku otsusega 576 464 eurolt 411 146 euroni.

OSPA müügitulu oli mullu kokku 21,2 miljonit eurot, millest 4,9 miljonit moodustas varumaksete osa ja 16,3 miljonit eurot varude roteerimisega kaasnenud kütuse müük. OSPA tegevuse üheks märksõnaks on kütusevarude rotatsioon, millega on märkimisväärselt suurendatud Eestis hoitavate varude osakaalu. Kui varude moodustamise viimases faasis 2009. aastal suurendati Eestis hoitavate varude osakaalu 15 päevalt 36 päevani, siis praeguseks on Eestis hoitavate varude maht jõudnud 47 päevani.

Eesti Vedelkütusevaru Agentuur on sajaprotsendiliselt Eesti riigile kuuluv aktsiaselts, mis tegeleb vedelkütusevarude moodustamise ja haldamisega. Kütusevarusid hoitakse vedelkütuse ettevõtete huvides, kus kütuse ettevõtted saavad võimaliku kütuste varustamisraskuste korral OSPA varust kütust osta. Riigi vedelkütusevarud asuvad peale Eesti veel Soomes, Rootsis ja Taanis.