Sa oled siin

Valitsus kinnitas Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava Made in Estonia

22.10.2009

Valitsus kinnitas neljapäeval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) koostatud Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava aastateks 2009-2011, mis hõlmab tegevuste loetelu oluliste välisinvesteeringute kaasamiseks ja ekspordi suurendamiseks.
MKM-is valminud tegevuskava ühendab varasemates strateegiates ette nähtud ja ka juba rakendatavad tegevused, luues tervikpildi sellest, kuidas riik toetab Eesti ettevõtete rahvusvahelistumist.

Välisinvesteeringute kaasamisel ning nende mõju suurendamisel on kõige olulisem konkurentsivõimelise investeerimiskeskkonna ja transpordiühenduste arendamine, investeeringute teeninduspaketi väljatöötamine, mainekujundus ning aktiivsete investorite järelteenindus.

Tähtis on investeeringu mõju Eesti majandusele, mistõttu on välisinvesteeringute kaasamisel vajalik kindlate võtmesektorite valik ning sihtriigiti tegevuste keskendamine kindlatele sektoritele. Lisaks selgitab tegevuskava investeerimiskeskkonna konkurentsivõime tõstmiseks olulised maksumeetmed.

Transpordiühenduste arendamiseks on kavas  kasvatada  otselennuühenduste arvu, parandada eriliigilisi transpordiühendusi ning arendada konteinertransiiti.
Eesmärgiga pakkuda investorile head teenindust, on plaanis lihtsustada riigimaa võõrandamist, soodustada tööstusparkide loomist, toetada infrastruktuuriinvesteeringuid ning luua kontaktisikute võrgustik.

Tegevuskava näeb ette ka kohalike tarneahelate loomist, mille läbi juba Eestis asuvate rahvusvaheliste kontsernidele leitakse Eesti hankijad, asendades impordi siseriikliku käibega.
Ekspordi osas aitavad tegevused ettevõtetel saada piisavalt vajalikku teavet ekspordiga alustamiseks ning omandada oskusi välisturgudele sisenemiseks, võimaldavad saada osa välisturgudel pakutavatest tugiteenustest ning tõstavad Eesti välispoliitika seotust meie ettevõtete ekspordivõimekusega. 

Lisaks näeb kava ette ekspordinõunike ametikohtade loomise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS) ning ekspordiinkubaatorite loomist olulisematel turgudel.
Riikliku ekspordi ja välisinvesteeringute tegevuskava elluviijad on lisaks MKM-ile, Välisministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, Riigikantselei, EAS, KredEx ja Arengufond.
Tegevuskava elluviimine toimub igal aastal koostatava rakendusplaani alusel, mille täitmist jälgib MKM.
Made in Estonia terviktekst: www.mkm.ee/made-in-estonia