Sa oled siin

Uus liiklusjärelevalve infosüsteem aitab parandada liiklusohutust

02.06.2011

Alates 1. juunist rakendus uus liiklusjärelevalve infosüsteem, mis parandab oluliselt autoveo- ja liiklusjärelevalve kvaliteeti ning aitab kaasa liiklusohutuse suurendamisele Eestis.
Uue infosüsteemi esimese etapina alustavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) liiklusjärelevalve käigus kogutud andmete ühtsesse infosüsteemi sisestamist.
MKM sisestab infosüsteemi andmed, mis saabuvad välisriikidest ja puudutavad Eesti veondusettevõtjate  rahvusvaheliste autovedude kontrollimisel välisriikide poolt avastatud autoveo- ja liiklusalaseid õigusrikkumisi.
Õigusrikkumised hõlmavad näiteks autojuhtide sõidu- ja puhkeaja nõuete rikkumisi, sõidukite tehnoseisundi kontrollimisel avastatud ohtlikke rikkeid või puudusi, sõidukite massi ja mõõtmete kehtivate nõuete rikkumisi, ohtlikele veostele kehtestatud reeglite ning autoveo korraldamise õigustega seotud rikkumisi.
PPA-l on alates 1. juunist võimalik sisestada infosüsteemi infot teel liiklevate sõidukite tehnoseisundi kontrollimise ja selle käigus sõidukil avastatud tehniliste puuduste ja rikete kohta. Juhul, kui Eestis registreeritud sõidukil avastatakse ohtlik tehniline viga, mille tõttu suunatakse sõiduk erakorralisele kontrollimisele või rakendatakse liiklemiskeeldu, jõuab see teave automaatselt ka Maanteeameti tehnoülevaatuste andmebaasi. Kui politsei avastab ohtliku vea välisriigi sõidukil, jõuab see teave automaatselt MKM-i, kust edastatakse info sõiduki päritoluriigile.
Lisaks teeb PPA järelevalvet ja sisestab ühtsesse infosüsteemi infot autojuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete kontrollimiste, sõitjate- ja veoseveol kasutatava dokumentatsiooni kontrollimise käigus avastatud õigusrikkumiste, sõiduki massi ja mõõtmete kehtivate nõuete rikkumise ning ohtlike veoste veoks kehtestatud nõuete järelevalve ja selle käigus avastatud õigusrikkumiste kohta.
Tänavu teisel poolaastal algava infosüsteemi arendamise teise etapiga planeeritakse süsteemi täiendamist andmetega, mida kogub Tööinspektsioon ettevõtetes teostatava autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise järelevalve kohta ning Maksu- ja Tolliamet seoses erimärgistatud vedelkütuse kasutamise kontrollimisega.
Infosüsteemi kogutud andmete põhjal on autoveo tegevusloa andjatel võimalik teha otsus  vedajale autoveo tegevusloa andmise kohta.
Lisaks aitab uus andmebaas koostada kogutud andmete kohta analüüse ja automatiseeritud aruandeid ja liituda alates 1. jaanuarist 2013 loodava Euroopa Liidu ühtse autoveoettevõtjate elektroonse registriga, vahetamaks andmeid autoveoalaste õigusrikkumiste kohta.