Sa oled siin

Turismiinfokeskuste arendamiseks saab toetust taotleda

24.03.2009

Eile jõustus majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus, millega toetatakse külastuskeskuste loomist ja turismiinfokeskuste arendamist, et parandada turismiinfo kättesaadavust ja seeläbi turismiteenuste tarbimist Eestis.

Selleks, et tagada nii siseturistidele kui ka väliskülalistele turismiinfo kättesaadavus, toetatakse ühe külastuskeskuse rajamist või olemasoleva uuendamist Narvas, Pärnus, Tallinnas, Tartus ja Valgas. Lisaks toetatakse ühe turismiinfokeskuse rajamist või parendamist Hiiu, Saare, Lääne, Rapla, Järva, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Viljandi, Põlva, Võru ja Valga maakonnas.
Muu hulgas toetatakse ka elektrooniliste infoterminalide rajamist turismiinfokeskuste asukohas, mis võimaldavad turistidel infot saada ööpäevaringselt.
Kuna pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning Schengeni viisaruumiga on tuntavalt suurenenud Euroopa Liidu riikidest saabuvate turistide hulk, kes reisivad Eestis omal käel, mitte reisibüroo vahendusel, on oluline tagada korraliku turismiinfokeskuste võrgu olemasolu. Eestit külastas möödunud aastal 1,97 miljonit välisturisti, kellest ligi 70% reisis Eestis omal käel.

Projektitaotlusi hakkab 6. aprillist vastu võtma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning projekti tegevused tuleb ellu viia kuni 36 kuu jooksul taotluse esitamisest alates, kuid mitte hiljem kui 2015. aasta 31. augustiks. Lisaks rakendatakse määrust tagasiulutavalt alates 1.jaanuarist 2007, mis annab võimaluse taotleda toetust ka 2007. aasta algusest kuni tänaseni turismiinfokeskuse rajamiseks või parendamiseks tehtud kulutuste katteks.
Toetust võib taotleda valla- või linnavalitsus või tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse asutus, sihtasutus või mittetulundusühing.
Turismiinfokeskuse rajamiseks või arendamiseks mõeldud toetust saab minimaalselt 100 000 krooni ja maksimaalselt 2 miljonit krooni. Külastuskeskuse rajamiseks mõeldud toetuse minimaalne suurus on 500 000 krooni ja maksimaalne suurus 4 miljonit krooni. Toetust saab maksimaalselt 95% abikõlblikest kuludest ning tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Määrusega „Turismiinfo jaotuskanalite toetamise tingimused ja kord“ raames toetuse andmisel lähtutakse Riigikogu 22. novembri 2006. aasta otsusega kinnitatud „Eesti riiklikust turismiarengukavast aastateks 2007–2013“. Määrust saab lugeda: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13159173

Euroopa Liidu struktuurivahendite kohta saab lähemalt lugeda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi blogist toetustasku.blogspot.com