Sa oled siin

Töötleva tööstuse hinnad püsisid paigal

20.01.2014

2013. aasta lõpp ei toonud töötlevas tööstuses hindades kaasa olulisi muutusi. Enamus ettevõtjaid ootab lähikuudel hindade püsimist muutumatuna. Väliskeskkond soosib pigem hindade langemist, kuid kohaliku tööjõu kallinemine surub hindu kõrgemale. Nende kahe teguri koosmõju tõttu on ka muutused olnud viimasel ajal tagasihoidlikumad.

Statistikaameti andmetel olid tootjahinnad detsembris 2013 keskmiselt 0,4 protsenti kõrgemad kui aasta varem, eelmise kuuga langesid hinnad pool protsenti. Sektoritest iseloomustavad suuremad muutused toiduainetööstuse allharusid, kus kalatööstuses kallines tootmine aastaga 10 protsenti ja jookide tootmine 8 protsenti. Oluliselt on aeglustunud hinnatõus puidutootmises, kus hinnad tõusid aastaga ühe protsendi võrra, samas eelnevatel kuudel jäi keskmine hinnakasv 4–5 protsendi juurde.

Mullu detsembris toimusid ekspordi- ja impordihindades sarnased muutused, nii aastases kui ka kuises võrdluses olid mõlemad hinnad languses. Kui ekspordihinnad kahanesid aastaga kõigil kuudel, siis impordihinnad näitasid jaanuaris ja novembris kasvu, ülejäänud kuudel aga langesid. Ekspordihindade arengut mõjutas endiselt nõrk nõudlus välisturgudel ja ka elektri börsihinna kõikumine. Impordihindade languse taga oli suuresti nafta maailmaturu hinna muutus ja dollari nõrkus euro suhtes.

Ekspordihinnad langesid aastaga keskmiselt 1,6 protsenti ja impordihinnad 2,3 protsenti, kuises võrdluses oli kahanemine vastavalt 0,2 ja 3,8 protsenti.

Pärast eelmise kuu tõusu olid naftasaaduste sisseveohinnad detsembris taas tugevas languses, vastavalt aastaga 7 ja kuuga 20 protsenti. Samas nende ekspordihinnad kahanesid aastases võrdluses 4 protsenti, kuid eelmise kuuga võrreldes märgatavat muutust veel ei toiminud. Nii ekspordi- kui ka impordihindade kujunemisel teise suurema osakaaluga elektroonikatoodete hinnad aastaga veel langesid (vastavalt -1,8% ja -2,7%), ent viimastel kuudel on püsinud samal tasemel. Jätkuvalt on suutnud oma toodete ekspordihindu hoida kasvutrendil metalltoodete, toiduainete ja mööbli tootjad.

Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitluse kohaselt ootas 70% töötleva tööstuse ettevõtjatest järgneval kolmel kuul hindade püsimist praegusel tasemel. Ülejäänute seas oli võrdselt nii hinnatõusu kui ka langust prognoosinuid. Ka tööstusharude lõikes on väljavaated hindade osas üsna stabiilsed.