Sa oled siin

Tootjahindade langus jätkub

20.03.2009

Veebruaris langesid tootjahinnad töötlevas tööstuses 0,9% võrreldes möödunud aasta veebruariga, selgus Statistikaameti andmetest. Jaanuariga võrreldes olid hinnad 0,2% madalamad. Aastases võrdluses oli tegu esimese langusega pärast 2003. aasta sügist ning tõenäoline on samade arengute jätkumine lähitulevikus.

Hinnalangus puudutas enamikke suurematest sektoritest. Kiirem oli see puidutööstuses, kus hinnad alanesid aastaga 5,1% ning paberitööstuses (-4,7%). Tootjahindade langust põhjustasid suuresti toormehindade langus ning tööjõukulude alanemine. Samuti muutus tootmine odavamaks toiduainetetööstuses (-1% võrreldes eelmise aastaga) ja jookide tootmises (-1,1%). Toiduainete tööstuses oli suurimaks mõjutajaks piimatoodete tootmine, mis odavnes piima kokkuostuhinna languse toel aastaga 14,5%.

Hinnalangust tasakaalustas tootmise kallinemine mõningates sektorites. Keemiatööstuses tõusid hinnad aastaga 7,3%  ning elektriseadmete tootmine kallines aastases võrdluses 9,7%.

Eesti Konjunktuuriinstituudi veebruarikuise küsitluse põhjal ootas juba ligi 40% tööstusettevõtete juhtidest hinnalanguse jätkumist järgnevate kuude jooksul. Ootused hindade kasvu osas langesid rekordmadalale, vaid 4% ettevõtetest ootas hindade tõusu lähitulevikus. Toiduainete-, puidu-, tekstiili- ja metallitööstuses ei oodanud keegi vastanutest toodanguhindade tõusu järgneva kolme kuu jooksul.

Veebruaris jätkus ekspordi- ja impordihindade langus. Ekspordihinnad olid keskmiselt eelmise aasta veebruarist 1,5% ja selle aasta jaanuarist 0,4% võrra madalamad. Impordihindade langustempo mõnevõrra aeglustus, aastaga kahanesid hinnad 3,8%, samas kuises võrdluses toimus 0,3% tõus.
Jätkuvalt veab ekspordihindade langust metsamajandus, kus hinnad langesid aastaga ligi 30%, kuises võrdluses oli odavnemine 1,1%. Palgihinnad on maailmaturgudel endiselt madalseisus ning enne ehitussektori taastumist ei ole olukorra paranemist oodata. Samuti toimus suurem odavnemine metallitootmises (aastaga 13,5%, kuises võrdluses 3,3%), mida põhjustas peamiselt tugev konkurents kuid ka tooraine hindade üldine odavnemine. Suurema langusega paistis veel silma puidutööstus, kus hinnad kukkusid aastaga 3,2%. Kiiremat kasvu näitasid keemiatoodete (aastaga 5,5%) ning ehitusmaterjalide (aastaga 7,3%) ekspordihinnad. Kuised kasvud olid vastavalt 5,8% ja -1%.

Impordihindu mõjutas veebruaris jätkuvalt nafta hinna madalam tase võrreldes aastataguse ajaga. Seetõttu langesid nafta- ja põlevkivitoodete tootmises impordihinnad aastases võrdluses 32%, samas kuises võrdluses toimus 9%line tõus. Kiire langus iseloomustas veel puidutööstust, kus impordihinnad odavnesid aastaga 16,4%. Mõnevõrra suurem hinnakasv toimus toiduainete ja jookide tootmises ning tekstiilitööstuses, kus impordihinnad kerkisid aastaga 5%.

Järgmisel kuul on oodata seniste trendide jätkumist, kuid impordi hindu võib mõnevõrra kergitada märtsis seni suhteliselt tugevana püsinud nafta hind. Laiemalt on siiski hinnasurve allapoole, kuna maailmamajandus ei ole endiselt ilmutanud märke taastumisest ning intressid püsivad madalal.

Lisainfo: majandusanalüüsi talituse peaspetsialist Karel Lember, telefon 6256 402, e-post karel.lember [at] mkm.ee