Sa oled siin

Tartumaa kasutab üha enam keskkonnasõbralikku ühistransporti

11.11.2013

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet, Tartu maavalitsus ja Tartu linnavalitsus sõlmisid reedel ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärk on seada ühised eesmärgid keskkonnasõbraliku ühistranspordi arendamisel Tartumaal.
Osapooled leppisid kokku, et aastatel 2015–2022 seatakse Tartu maakonna avalike bussiliine teenindava vedaja konkursi üheks tingimuseks kohustus kasutada püsivalt vähemalt kaheksat surugaasil töötavat bussi. Sealhulgas peavad bussid olema valmis kasutama loodussõbralikku biometaani.
Ka Tartu linna transpordi arengukava aastateks 2012–2020 näeb ette surugaasil sõitvate busside kasutuse suurendamist ja biometaani kasutusele võtmist. Linna eesmärk on tõsta aastaks 2018 surugaasil sõitvate busside osakaal vähemalt pooleni (25 bussi) kõikidest linnaliine teenindavatest  bussidest.
Surugaasil töötavate sõidukite laiema leviku eelduseks on tanklate väljaehitamine ja et seda soodustada, annavad maa- ja linnavalitsus tankla rajamist kaaluvatele ettevõtetele abi asukoha valikul, planeeringute tegemisel ja tankla kasutusele võtmisel.
Protokollile kirjutasid alla Tartu maavanem Reno Laidre, Tartu linnapea Urmas Kruuse, Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson ja majandusminister Juhan Parts.