Sa oled siin

Tallinnas toimus Eesti-Ukraina koostöökomisjoni istung

10.12.2013

Tallinnas toimus täna Eesti-Ukraina valitsuste vahelise majandus-, tööstus-, teadus- ja tehnikakoostööalase ühiskomisjoni III istung, mida Eesti poolt juhatas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Ukraina poolt Ukraina sotsiaalpoliitika minister Natalia Korolevska.

Komisjoni istungil keskenduti põhiosas Eesti-Ukraina koostöövõimalustele eri majandusvaldkondades. Eesti ettevõtjaid huvitavad investeerimisvõimalused Ukrainas ja kahe riigi vahelise kaubavahetuse suurendamine. Eesti Panga andmetel oli juuni lõpu seisuga Eesti otseste välisinvesteeringute positsioon Ukrainas 278,5 miljonit eurot, mis moodustas kogu investeeringutest välisriikidesse 6,1%. Sellega tõusis Ukraina investeeringute sihtriikide seas neljandale kohale, edestades Venemaad. Ligi pool investeeringutest on läinud finants- ja kindlustustegevusse; kolmandik hulgi- ja jaekaubandusse ning kümnendik kutse- ja teadusalasesse tegevusse. Veel on investeeritud töötlevasse tööstusesse, veondusse ja laondusse, kinnisvarasse, põllumajandusse, ehitusse, info ja sidesse. Ukrainas tegutseb ligikaudu 460 Eesti ettevõtet.

Ukraina otseinvesteeringute positsioon Eestis oli  juuni lõpus 56,3 miljonit eurot (osatähtsus 0,4%). Sellest ligi 40% on suunatud finants- ja kindlustustegevusse; 33% hulgi- ja jaekaubandusse; 7% veondusse ja laondusse ning 5% kutse- ja teadusalasesse tegevusse. Väikeses mahus on investeeritud kinnisvarasse, info ja sidesse, töötlevasse tööstusse, ehitusse, majutusse ja toitlustusse. Äriregistri andmetel oli Eestis registreeritud 497 Ukraina osalusega äriühingut (sh 100% – 270), mis oli 40 ettevõtet enam kui aasta algul. 2012. aasta kohta esitas sama seisuga Äriregistrile majandusaruanded 201 Ukraina osalusega äriühingut.

Komisjoni kohtumisel allkirjastasid EASi juhatuse liige Martin Hirvoja ja Ukraina investeeringute agentuuri direktor Igor Zhovkva kahe agentuuri vahelise koostöölepingu, mille eesmärgiks on omavaheline koostöö eesmärgiga toetada vastastikuseid majandusinvesteeringuid ja ettevõtete vahelist koostööd.

Lisaks majanduskoostööle näeb Eesti peamiste koostöövaldkondadena Ukraina regionaalarengu toetamist, kodanikuühiskonna tugevdamist, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste rakendusi riigihalduses, koostööd hariduse ning kaasava/jätkusuutliku majandusarengu  (energiasäästlikkus, keskkond) Eesti ning Ukraina poolel on huvi tihendada koostööd ka kosmose valdkonnas.

Ukraina on olnud Eesti jaoks arengukoostöö prioriteetriik ning on seda ka Eesti arengukoostöö arengukavas aastateks 2011-2015. Eesti Euroopa Liidu liikmesriigina peab oluliseks Ukraina jätkuvat majanduslikku ja poliitilist lõimumist Euroopa Liiduga. Toetame Ukraina ja Euroopa Liidu assotsiatsiooniläbirääkimiste lõppemist ning Eesti on valmis abistama Ukrainat leppe rakendamisel valdkondades, kus meil on kogemust ja suutlikkust.