Sa oled siin

Suurema innovatsioonihüppe saavutame maksumeetmeid appi võttes

02.02.2010

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valmis teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni (TA&I) soosivate maksumeetmete analüüs, mis on esimene samm hindamaks maksupoliitilisi võimalusi antud valdkonna arendamisel.

„Kui me tahame olla edukad teadus- ja arendustegevuses ja innovatsioonis, siis on  vaja lisaks tavalistele riigi poolsetele toetusprogrammidele kasutada ka maksupoliitilisi meetmeid. Ootame selle analüüsi põhjal asjalikku tagasisidet ja debatti“,  ütles  majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Aktsiaseltsi KPMG Baltics ja poliitikauuringute keskuse Praxis poolt läbi viidud uuring analüüsis erinevate riikide kogemust maksumeetmete kasutamisel TA&I valdkonna arendamisel. Analüüsi tulemusel valmis ka poliitikasoovituste kogum maksumuudatusteks Eestis.

Uuring tõi välja järgmised võimalused:

1)    ettevõtte tulumaksubaasi vähendamine iga TA töötaja kohta 300 000 krooni võrra;

2)    ettevõtte tulumaksubaasi vähendamine 10% võrra  TA kulutustest;

3)    patentidelt teenitud tulu maksuvabastus 80% ulatuses;

4)    TA töötajate tulumaksumäära alandamine 10%-le;

5)    TA töötaja sotsiaalmaksumäära alandamine 15%-le;

6)    sotsiaalmaksu lagi  TA töötajatele (maksimaalne sotsiaalmaks kuus  500EUR, 400EUR või 300EUR);

7)    sotsiaalmaksu lagi „imporditud“ TA töötajatele (maksimaalne sotsiaalmaks 1000EUR)

Neist meetmeist atraktiivseimad on uuringu autorite sõnul üksikisiku tulumaksumäära langetamine TA töötajate puhul, imporditud TA töötajate sotsiaalmaksu lagi ning patenditulu osaline maksuvabastus. Viimane võiks Eestisse meelitada rohkem teadmusmahukaid välisinvesteeringuid.

Raporti saab täis mahus alla laadida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt aadressil: http://www.mkm.ee/innovatsiooniuuringud/

Lisainfo:

Jarmo Tuisk

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakond, tehnoloogia- ja innovatsioonitalitus, juhataja kt

6 256 417
jarmo.tuisk [at] mkm.ee ( )