Sa oled siin

Simson: Liiklusohutuse suurendamine on üks Euroopa Liidu prioriteete

30.10.2018
Tänane transpordiministrite kohtumine Grazis.
Tänane transpordiministrite kohtumine Grazis.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson osales täna Austrias Euroopa Liidu transpordiministrite ja keskkonnaministrite ühisel istungil, kus keskenduti jätkusuutlikele transpordilahendustele. Arvestades transpordi suurt osakaalu kasvuhoonegaaside ja saasteainete heitkogustest, on liikuvus ja transport praegu Euroopa keskkonna- ja kliimapoliitika üks keerukamaid teemasid. Majandusminister rõhutas peetud sõnavõtus Pariisi kliimaleppe tähtsust seatud eesmärkide saavutamiseks.

„Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamiseks ja Euroopa õhukvaliteedi poliitika nõuete täitmiseks on vaja täiendavaid ambitsioonikaid poliitikaid ja meetmeid. Kogu transpordipoliitika peab toetama kliimaleppe eesmärkide saavutamist. Ei ole jätkusuutlik, kui teeme suuri pingutusi ja investeeringuid näiteks alternatiivkütuse taristu loomiseks, sõidukite puhtamaks muutmiseks ning liikuvuse efektiivsemaks planeerimiseks, kuid osa transpordialasest regulatsioonist liigub vastassuunas, muutes vedude planeerimise keerulisemaks ning sundides veoautosid mööda Euroopat tühjalt ringi sõitma,“ rääkis Simson, pidades silmas ettepanekuid, mida Eesti ei saa toetada autoveonduse tulevikuregulatsiooni osas.

Minister lisas, et üleminek keskkonna- ja kliimasõbralikule transpordile ja liikuvusele nõuab terviklikku poliitikalähenemist, kombineerides tegevusi ja kasutades ära sünergiaid, muuhulgas näiteks heiteta ja vähese heiteta sõidukid ning alternatiivsed kütused, digitaliseerimine, puhtam kaubalogistika, mitmeliigiline transport, ühistranspordi infrastruktuur ja käitumismuutused.

Ühise sessiooni järel toimus eraldi ka transpordiministrite kohtumine, mille teemaks oli "Liiklusohutus 2020+: turvaline Euroopa kõigile kodanikele". „Liiklusohutuse vallas on Euroopas seatud väga ambitsioonikad eesmärgid: vähendada liiklusõnnetuste arvu 2030. aastaks poole võrra ning vähendada tõsiseid vigastusi samas suurusjärgus. Kahjuks on viimaste aastate liiklusohutuse arengud Euroopas murettekitavad. Varasemad positiivsed saavutused on asendunud kas paigalseisu või liiklusõnnetuste arvu suurenemisega. Seega on oluline arutada selle üle, kuidas nende arengute vastu võidelda,“ mainis minister Kadri Simson.

Simson lisas: „Tuleviku teeliiklussüsteem peab muutuma selliseks, mis välistab maksimaalselt inimlike eksimuste võimalusi ja vähendab liiklusõnnetustega kaasnevaid kahjusid. Me näeme ka Eesti oludes, et meil on antud vallas selgelt arenguruumi.“

Veel uudiseid samal teemal

27.03.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ahti Kuningas osaleb transpordiministrite kohtumisel Rumeenias

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas osaleb 26.–27. märtsil Rumeenias Euroopa Liidu transpordiministrite kohtumisel, kus arutatakse kliima pikaajalise strateegia, multimodaalse liikuvuse, liiklusohutuse ja üle-euroopalise transpordivõrgu väljavaadete teemadel.

21.03.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Autokaubaveo komisjon tegi otsuseid raskete autoveoalaste õigusrikkumistega vedajatele

19. aprillil toimunud autokaubaveo komisjon võttis kokku möödunud aasta olukorra ning tegi ettepanekud haldusmeetmete rakendamiseks 23 vedajale, kelle autovedude kontrollimisel on tuvastatud raskeid õigusrikkumisi või teekasutustasu nõuete rikkumisi.