Sa oled siin

Simson: EL-is peavad tarbijate huvid olema rohkem kaitstud

30.11.2017
Minister Kadri Simson Brüsselis Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumisel.
Minister Kadri Simson Brüsselis Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumisel.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles täna Brüsselis Euroopa Komisjoni tarbijate kaitse laiendamise algatuse kohtumisel, et Euroopa Liit peab poliitikakujundajatena tagama turu, kus tarbijad on piisavalt kaitstud ja ettevõtted saavad ausa konkurentsi tingimustes kasvada.

„Mõjuanalüüs on osutanud seadusandlike muudatuste vajalikkust, näiteks tarbijate õiguskaitse kehtestamine ebaausate kaubandustavade kasutamise korral, internetipõhiste turgude suurema läbipaistvuse vajadus ja lepingueelse teabe esitamise lihtsustamine,“ rääkis minister.

Simsoni sõnul on olulised ka inimeste teadlikkust tõstvad haridustegevused, mis keskenduvad Euroopa Liidu olulistele tarbijaõigustele ning aitavad meie tarbijatel ja ettevõtetel pakkuda usaldusväärsemaid tarbimisharjumusi. „Seepärast näeme, et teavitamine, mis kaasneb nõukogus toimuvate poliitilise tasandi aruteludega, on laiemale üldsusele väga oluline,“ lisas ta.

Tänasest algatab Euroopa Komisjon kampaania „New Deal for Consumers“ (uus võimalus tarbijatele), mille sisu on lünkade kõrvaldamine tarbijaõigust reguleerivate direktiivides ja neid õigusi tagava järelevalve parandamine eelkõige suuremahuliste rikkumiste puhul.

Lisaks seadusandlikele algatustele on osaks paketist komisjoni kava läbi viia teadlikkuse tõstmise üritusi liikmesriikides 2018. aasta kevad-suvel nimetuse all „Tarbijadialoogid“, et saada nö toetust ja vastukaja Komisjoni algatustele tarbijatelt ja teistelt turuosalistelt.

Näide, miks on komisjoni algatus vajalik:

E-pood pakkus mitmeid väga hea hinnaga moekaupu kolmel Balti turul koos lubadusega kaup kiiresti kohale toimetada, kuid kaupa oodata tuli kuid. Lisaks kasutas kaupleja ka muid eksitavaid kauplemisvõtteid, nagu tarbijate eksitamine veebilehel ostes saavutatava hinnavõidu kohta (puudus info soodushinnaga piiritletud aja kohta) ja lepingust taganemisel ei tagastatud tarbijatele nende juba tasutud summasid seaduses ette nähtud 14 päeva jooksul.

Kehtiva korra kohaselt saaks järelevalveasutus (Tarbijakaitseamet) teha ettekirjutuse kauplejale, nõudes veebilehel avaldatud tingimuste seadusega kooskõlla viimist ja tarbijate ees võetud kohustuste täitmist ning kui kaupleja seda eiraks, siis kohaldada sunniraha. Tarbija peaks asuma kahjusid sisse nõudes veelkord tõendama kaupleja rikkumist. Komisjoni plaanitavate muudatuste tulemusena tekiks tarbijatel võimalus järelevalveasutuse poolt eksitavate kauplemisvõtete tuvastamisel nõuda selle alusel neile tekkinud kahju hüvitamist. Ehk siis, tarbijatel kaob ära vajadus kohtult kahjusid sisse nõudes ise rikkumist tõendada, sest on võimalik tugineda rikkumise tõendamisele järelevalveasutuse poolt.

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.

Töörühma viimane kohtumine toimus 11. detsembril.
12.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Töörühm tegi ettepanekud e-hääletamise süsteemi täiendamiseks ning edasiseks arendamiseks

Eelmise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri poolt selle aasta suvel ellu kutsutud e-valimiste töörühm edastas täna aruande 25 ettepanekuga e-valimiste süsteemi täiendamiseks, usaldusväärsuse tõstmiseks ja riskide haldamiseks.