Sa oled siin

Simson: bürokraatia vähendamine riigis on pidev töö

20.12.2018
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Täna kinnitati valitsuses nullbürokraatia programmi lõpparuanne. Uuest aastast jätkatakse bürokraatia vähendamisega riigiasutustes iseseisvalt.

Nullbürokraatia programmi eesmärk oli vähendada bürokraatlikke nõudeid ettevõtjatele ning kaotada majandustegevust põhjendamatult piiravaid nõudeid. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson tänas valitsuse istungil ettevõtjaid, kes aktiivselt osa võtsid ja riigile bürokraatia vähendamiseks üle 250 ettepaneku saatsid. “Riigi ja ettevõtja vaheline suhtlus peab olema võimalikult lihtne ja arusaadav. Nullbürokraatia programmi abil on oluliselt vähendatud ajast ja arust nõudeid. Tänaseks on 70 protsenti ettevõtjate ideedest juba teostatud või töös ning mahukamate algatustega jätkatakse veel kolme aasta jooksul,“ selgitas minister.

Bürokraatia vähendamiseks riigiasutustes on Simsoni sõnul oluline pidev töö. Pea kolm aastat tegutsenud rakkerühma tööd jätkatakse alates uuest aastast igas riigiasutuses iseseisvalt. “Selline lähenemine tagab, et suhtlus riigiga areneb järjest mugavamaks ning ei sõltu ühekordsetest projektidest. Nullbürokraatia programm on oma eesmärgi muudatuste elluviimiseks vajaliku käivitava jõuna täitnud,” ütles minister.

Täna valitsuses kinnitatud nullbürokraatia rakkerühma lõpparuanne loob teekaardi, kuidas jätkata tööd ettevõtja ja riigi vahelise suhtluse lihtsustamiseks. “Aruandluskoormuse vähendamiseks on vaja eelkõige korrastada riigi andmehaldus. Seda tööd hakkab vedama Statistikaamet koostöös majandusministeeriumiga. Samuti toome edaspidi iga-aastaselt valitsusse ülevaate ettevõtjaid puudutava halduskoormuse muutustest riigisektoris,” kommenteeris Simson.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi tõdes, et riigis peab olema loodud andmete taaskasutamise võimekus, mis tagab, et üht andmestikku ei koguta mitu korda. „Andmekvaliteedi parandamine riiklikes registrites on suur, ent tänuväärne töö, mille tulemusel saab eri andmekogude andmeid siduda. Statistikaametil on selline positiivne kogemus registripõhise rahvaloenduse ettevalmistamisel juba olemas,“ märkis Mägi. Andmehalduse korrastamise plaane selgitades lisas ta, et infosüsteemide omanike nõustades ja andmete kvaliteedi kohta tagasisidet andes paneme aluse tugevale andmehaldusele riigis ja tagame e-riigi toimimise uuel, 2.0 tasemel.

Rakkerühma töö nurgakiviks olid ettevõtjate ja nende esindusorganisatsioonide esitatud 252 ettepanekut, millest 207 olid suunatud sellele, kus ja mil moel riigi ja ettevõtjate suhtlust lihtsamaks ja vähem koormavaks muuta. Riigil on kavas 2020. aastaks neist ellu viia 165 algatust.

Nullbürokraatia ettepanekute elluviimiseks ning uute ettepanekute kogumiseks ja analüüsimiseks moodustas valitsus 2016. aasta märtsis majandus- ja taristuministri ettepanekul bürokraatia vähendamise rakkerühma.

Ülevaate esitatud ettepanekutest ning töös olevatest ideedest leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt: https://www.mkm.ee/et/nullburokraatia

Rakkerühma lõppedes jääb avatuks võimalus anda teada liigsest bürokraatiast ja kuidas seda saaks vähendada aadressil halduskoormus [at] mkm.ee.

Veel uudiseid samal teemal

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo osaleb Ottawas avatud riigijuhtimise teemalisel kohtumisel.
29.05.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Minister Kingo osaleb Ottawas avatud riigijuhtimise teemalisel kohtumisel

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo osaleb kolmapäevast reedeni Kanadas Ottawas toimuval Avatud Valitsemise Partnerluse tippsündmusel.

29.03.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ööl vastu pühapäeva läheb Eesti üle suveajale

Pühapäeval, 31. märtsil kell 3 tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi.

Suveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu Euroopa Liidus ühine kuupäev ja kellaaeg suveaja alguse ja lõpu kohta.