Sa oled siin

Seadusemuudatus soodustab energiakogukondade tegevust

07.04.2020

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muudatuse eelnõu, millega soodustatakse energiakogukondade loomist, kohustatakse võrguettevõtjaid paindlikkusteenuseid turult ostma ning reguleeritakse jaotusvõrguettevõtja ja elektriautode laadimistaristu omandisuhteid.

„Energiakogukonnad on tõstmas pead üle Euroopa. Eesti näeb energiakogukondades võimalust suurendada ettevõtjate konkurentsivõimet ja vähendada kodutarbijate elektrikulusid,“ selgitas minister Aas.

Energiakogukonnad moodustuvad ise enda jaoks elektrienergiat tootvatest isikutest, mistõttu elektriarvelt kaob kulu võrguteenusele.

Olulise muudatusena kohustab seadusemuudatus jaotusvõrguettevõtjat müüma tema omandis olevat elektriautode laadimistaristut. Tegemist on direktiivist tuleneva Euroopa Liidu ülese kohustusega, mida ka Eesti alates järgmise aasta algusest rakendama peab.

Lisaks kohustatakse muudatusega võrguettevõtjaid soetama oma tegevuses vajalikke paindlikkusteenuseid turuosalistelt. Selle asemel, et suurenenud tarbimise katmiseks uut alajaama rajada, võib võrguettevõtja otsida turult näiteks lokaalset elektritootmist, mis tarbimise kohapeal katab. „Seeläbi panustab muudatus lisaks elektrikadude vähenemisele  ja energiatõhususele ka elektrihinna vähendamisse,“ lisas Aas.

Seaduseelnõu jõustub plaani kohaselt selle aasta lõpus.

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus katab tarbijatele taastuvelektri toomismahu kasvust tuleneva tariifitõusu

Valitsus otsustas täna erakorralise sissemaksega katta taastuvenergia tariifi suurenemise kulud vabariigi valitsuse reservist mahus 4 miljonit eurot, kuna taastuvenergia tootjate kiire lisandumine ja head tuuleolud suurendasid sel aastal taastuvelektri toodangut ning seeläbi elektritootjatele makstavat toetust.

08.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti teeb ettevalmistusi vesinikuenergia kasutuselevõtuks

Eesti tunnustab täna ilmunud Euroopa Liidu energiasüsteemi integreerimise ja vesiniku strateegiat, mis annavad tõuke üleminekule puhtale energiale ja kliimaneutraalsele majandusele.