Sa oled siin

Seadusemuudatus loob eelduse elektribörsi tekkeks

17.07.2009

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis reedel kooskõlastusringile elektrituruseaduse muudatused, mis loob eelduse elektribörsi tekkeks Eestis.
Ministeeriumi energeetika asekantsleri Einari Kiseli sõnul kaob tuleva aasta aprillist suurtel vabatarbijatel võimalus osta elektrit reguleeritud hinnaga. Selle asemel alustab Eestis tegevust Põhjamaade eeskujul tegutsev elektribörs, mis hakkab noteerima elektri hinda reaalajas igaks tunniks. 
„Ümberkorraldus on oluline samm elektri turuhinna kujunemiseks Eestis ja konkurentsi tekkimiseks elektrimüüjate vahel. Lisaks loob see eelduse teise merekaabli (Estlink2) rajamiseks Eesti ja Soome vahele,“ lisas Kisel.


Elektribörsilt peavad hakkama elektrit ostma ligi 300 Eesti suurtarbijat, kelle aastane tarbimismaht on suurem kui kaks gigavatt-tundi. Tavatarbijaid Kiseli sõnul muudatus ei puuduta.
Samuti loob eelnõu toetusskeemi uute põlevkiviplokkide rajamiseks. Toetusskeemi kohaselt makstaks uute põlevkiviplokkide kasutatavuse eest igal tunnil nende rajajale 20 aasta jooksul toetust sõltuvalt turul kujunevast CO2 heitmekvoodi hinnast. Toetust maksaks põhivõrguettevõtja ning riigil on võimalus kompenseerida talle tekkivad kulud alates 2013. aastast heitmekaubanduse tuludest.  Toetuse maksimaalseks mahuks sätestab eelnõu kuni 1,2 miljardit krooni aastas.
Samuti suurendab eelnõu toetuste mahtu tuuleenergia tootjatele: toetatav energiakogus suureneb praeguselt 400 gigavatt-tunnilt  600 gigavatt-tunnini.
Alates tuleva aasta juulist ei tohiks eelnõu kohaselt põhivõrguettevõtja kuuluda ühte kontserni teiste elektriettevõtjatega. Sisuliselt tähendab see nõuet lahutada OÜ Elering (endine OÜ Põhivõrk) Eesti Energia kontsernist ja viia see otse riigi omandisse.
Seadusemuudatuste tulemusel peaks Kiseli sõnul käivituma olulised investeeringud Eesti energeetika kaasajastamiseks ning Eesti elektrituru korraldus muutub oluliselt kaasaegsemaks.
Eesti peab vastavalt Euroopa Liiduga liitumislepingule oma elektrituru täielikult avama 2013. aastaks.