Sa oled siin

Riik toetab täiendavalt kiire interneti viimist maapiirkondadesse

28.04.2020

Valitsus kiitis eile kabinetinõupidamisel heaks COVID-19 lisaeelarvega ettenähtud vahendite kasutuselevõtmiseks vajalikud määruste kavandid, millega toetatakse kiire interneti püsiühenduse viimist maapiirkondadesse.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on internetiühenduse omamine tänapäeval elementaarne vajadus töö tegemiseks, riigiga asjaajamiseks ja ostude sooritamiseks, kuid praegune eriolukord on kitsaskohad selgelt välja toonud. „Kodukontoris olles ja kaugtööd tehes on suurenenud vajadus kiire interneti järele ja kui linnapiirkondades on ühendustega hästi, siis maa- ja hajaasustusega piirkondades jätab ühenduse kvaliteet kohati soovida,“ märkis minister.

Valitsus otsustas lisaeelarvega „viimase miili“ jaoks eraldatud 15 miljonit eurot jagada kaheks toetusmeetmeks. Esimese meetme maht on 6 miljonit eurot ning sellest antakse sideettevõtjatele investeeringutoetust järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitamiseks, mis võimaldaks võimalikult paljudel sihtpiirkondades asuvatel lõppkasutajatel ülikiire ehk vähemalt 100mbit/s kiirusega ühenduse kasutamist. Teine meede koos 9 miljoni euroga on suunatud lõpptarbijatele kiiret ühendust (vähemalt 30 mbit/s) võimaldavate kaabel- või traadita püsiühendusvõrkudega liitumisega seotud kulude hüvitamiseks. Toetuse suurus on maksimaalselt 300 eurot ühe juurdepääsuvõrgu lõpp-punkti kohta.

„Täiendavad vahendid suunatakse kindlatesse sihtpiirkondadesse, ehk nii-öelda valgetele aladele, kus täna kiire internetiühenduse saadavust pole ega lähiajal muidu ei tuleks. Kriitilisemad alad selgitame avaliku konsultatsiooni käigus välja ja meie eesmärk on luua liitumise võimalus võimalikult paljudele peredele ja ettevõtetele,“ ütles Siem.

Valitsus kiitis heaks määruste kavandid ning nüüd asub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vastavalt EL riigiabi reeglitele läbi viima avalikku konsultatsiooni nn valgete alade väljaselgitamiseks. Seejärel töötab ministeerium välja täpsed määrused, eesmärgiga meetmed võimalikult ruttu avada.

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
13.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Veebipõhised vahendusteenused peavad ärikasutajatele tagama selgemad kasutustingimused

Alates 12. juulist on Eestis otsekohalduv Euroopa Liidu määrus, mis aitab vahendusteenuste ärikasutajatele tagada läbipaistvamad ja õiglasemad kasutustingimused.

09.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Avalikud e-teenused saavad 26 miljonit eurot lisaraha

Valitsus toetas täna väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi ettepanekuid avalike e-teenuste arenduse rahastamiseks summas 26,4 miljonit eurot. Tegemist on EL tõukefondide 2020. aastaga lõppeva rahastusperioodi viimase suurema rahastusvooruga.