Sa oled siin

Riik toetab konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste läbiviimist 23 miljoniga

02.11.2009

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas määruse, millega riik toetab rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste läbiviimist Eestis 23 miljoni krooniga.
Toetuse andmise eesmärgiks on Eestit külastavate väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine, motiveerides korraldama Eestis rahvusvahelisi konverentse ning kultuuri- ja spordiüritusi. Toetuse alaeesmärk on turismi hooajalisuse vähendamine.


Toetatav üritus peab olema rahvusvaheliselt huvipakkuv ning aitama kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele. Lisatingimusena peab toetatava ürituse või konverentsi väliskülastajate ööbimiste minimaalne koguarv olema majutusettevõttes vähemalt 300.
Ühe projekti toetussumma on 0,3 kuni 1 miljonit krooni, toetus võib katta kuni 70 protsenti abikõlblikest kuludest.
Määruse järgi saavad rahvusvaheliste konverentside ja kultuuri- ja spordiürituste kavandamiseks ja läbiviimiseks toetust taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Taotluste vastuvõtmise algusest ja nende esitamise tähtaegadest teavitab EAS. Toetusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.