Sa oled siin

Riik sõlmib elektrimüüjatega turu avanemise hea tahte leppe

21.02.2012

Riik kutsub elektrimüüjaid sõlmima hea tahte koostöölepet, et aidata kaasa elektrituru sujuvale avanemisele 1. jaanuaril 2013 ning tagada elektritarbijate aus teavitamine.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning elektrisüsteemihaldur Elering saadavad kõigile Eestis tegutsevatele jaotusvõrgu ettevõtetele ja elektrimüüjatele üleskutse ühineda elektrituru avanemise hea tahte koostööleppega.
Leppe allkirjastamisüritus leiab aset teisipäeval, 6. märtsil, kuid dokument jääb avatuks edaspidiseks, et kõik turuosalised saaksid sellega liituda ka hiljem.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Ando Leppimani sõnul on hea tahte leppega liitumine kõigile turuosalistele vabatahtlik. “Lepet allkirjastades võtavad turuosalised endale kohustuse anda elektritarbijatele igakülgset ja ausat teavet, et aidata kaasa elektrituru sujuvale avanemisele 1. jaanuaril 2013,” lausus Leppiman. “Oleme elektrimüüjate ja jaotusvõrgu ettevõtetega hea tahte lepingu teksti arutanud ning paljud neist on avaldanud valmisolekut sellega ühineda.”
Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on nii hea tahte leppe allkirjastamine kui teised elektrituru tõrgeteta avamiseks suunatud tegevused olulise tähtsusega. "Elektrituru avanemine järgmise aasta algusest sunnib elektrimüüjaid senisest enam pingutama ning tekitab turul terve ja avatud konkurentsi. Elektri tootmine ja müük hakkab uuest aastast toimuma turureeglite järgi, mis on oluline samm meie energiamajanduse ja ettevõtluskeskkonna arendamisel," ütles Veskimägi. "Kindlasti kujuneb hea tahte lepe ka elektritarbijate jaoks lisatagatiseks elektrimüüja valikul, kuna sellega ühinenud ettevõtted on võtnud eesmärgiks järgida ausa konkurentsi põhimõtteid ning teavitada tarbijaid igakülgselt turu avanemisega seotud muudatustest."
Hea tahte leppega liitunud turuosalised võivad kasutada elektrituru avanemise märki Avatud 2013. Samuti lisatakse leppe allkirjastanud turuosalised juba sel kuul valmivale elektrituru avanemise riiklikule veebilehele.
Vastavalt Eesti ühinemislepingule Euroopa Liiduga avaneb 2013. aasta alguses elektriturg täies mahus kõikidele tarbijatele. Igaüks saab valida endale sobiva elektrimüüja ning hinnapaketi. Turu avanemine puudutab vaid kolmandikku elektriarvest – elektrienergia hinda. Kui tarbija elektrimüüjat ei vali, tagab talle elektri piirkonna võrguettevõtja nagu seni. Samas ei saa ka pärast 1. jaanuari 2013 valida võrguettevõtjat, kes elektrienergia koju või kontorisse toimetab: see jääb igal tarbijal samaks.
Elektrituru täielik avanemine sunnib Eestis tegutsevaid elektrimüüjaid senisest palju enam pingutama konkurentsiolukorras uute klientide võitmiseks või olemasoleva kliendibaasi säilitamiseks. Iga elektritarbija on vaba otsustama, millise ettevõtte käest elektrit osta ning millal elektrimüüjat vahetada. Elektrituru avanemine on eeltingimus Eesti integreerimiseks Euroopa ja Põhjamaade elektrisüsteemidega, mis tagab energiajulgeoleku ja sõltumatuse Venemaa elektrist. Ilma elektriturgu avamata pole võimalik luua piisavalt elektri välisühendusi ning tagada tänu investeeringutele erinevad elektritootmisvõimalused Eestis. Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007. aastal, Eestile anti liitumislepinguga üleminekuperiood kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.