Sa oled siin

Riik peab ettevõtlust ja innovatsiooni toetama kliendikesksemalt

04.10.2018
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist

Valitsus kiitis heaks ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna tõhustamiskavas toodud ettepanekud, mis aitavad muuta riigi toetustegevusi efektiivsemaks ning pakkuda ettevõtjate vajadustele vastavaid avalikke teenuseid.

„Efektiivsema toetussüsteemiga saavad ettevõtjad riigi poolt pakutavad avalikud ning sõltumatud teenused lihtsamini kindlatest kohtadest kätte, mis vähendab mõlema osapoole bürokraatiakoormat ja annab rohkem aega tegeleda ettevõtte arendamisega,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. „Lisaks aitab tõhustamiskava siduda ettevõtluse ja teaduse teid, et minna tulevikule vastu innovaatilisemate lahendustega ning saavutada eelis nii sise- kui välisturul. Oluline on, et teadus ja ettevõtlus Eesti majanduse huvides üksteist toetaksid, mitte ei areneks erinevates suundades,“ lisas Tammist.

„Eesti riik toetab ettevõtlust ja innovatsiooni aastas üle 250 miljoni euroga. Analüüs tõi välja, et 15 asutust osutavad ettevõtjatele kokku üle 275 teenuse toetustest, laenude, garantiide ja nõustamiseni. See näitab, et süsteem on muutunud ettevõtjate jaoks ülearu keeruliseks ja vaja on muutusi,“ lisas rahandusminister Toomas Tõniste.

Eri osapoolte koostoimimist, nende huvide koordineerimist ja suunamist on võimalik suurendada tõhustamiskava ettepanekute toel. See on eriti oluline, arvestades, et lähiajal alustatakse uute strateegiliste dokumentide koostamisega, millega raamistatakse Eesti strateegilised suunad järgmiseks kümneks või enamaks aastaks.

Eksperdid tõid välja, et Eestis puudub ühtne arusaam ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna probleemidest ja väljakutsetest ning teadus- ja arendustegevuse alane koostöö on liiga väike, mistõttu on tõhustamiskava vajalik.

Tõhustamiskavaga esitati kokku üle 172 parendusettepaneku. Tõhustamiskava koostamist koordineerisid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumidega. Ettepanekuid käsitles ministeeriumide vaheline töörühm, kaasates laia ringi erinevaid osapooli.

Veel uudiseid samal teemal

17.04.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandusministeerium uurib ettevõtjate valmisolekut reaalajamajanduseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viib koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ettevõtjate seas läbi küsitluse, et uurida nende valmisolekut ja kogemusi reaalajas majandamise võimalustega. Reaalajamajandus hõlmab endas masinloetavusel ja reaalajal põhinevaid digitaalseid lahendusi nagu e-arved, e-kviitungid ja e-aruanded, mille eesmärk on jõuda bürokraatiavaba ettevõtluskeskkonnani.

Minister Rene Tammist osaleb riigivisiidil Portugali
16.04.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Minister Rene Tammist osaleb riigivisiidil Portugali

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist viibib 16.-17. aprillil koos Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi ja äridelegatsiooniga riigivisiidil Portugalis, kus on kavas kohtumised riigijuhtidega, esinduslik äriseminar ning mitmete ettevõtete külastused.