Sa oled siin

Riik peab ettevõtlust ja innovatsiooni toetama kliendikesksemalt

04.10.2018
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist

Valitsus kiitis heaks ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna tõhustamiskavas toodud ettepanekud, mis aitavad muuta riigi toetustegevusi efektiivsemaks ning pakkuda ettevõtjate vajadustele vastavaid avalikke teenuseid.

„Efektiivsema toetussüsteemiga saavad ettevõtjad riigi poolt pakutavad avalikud ning sõltumatud teenused lihtsamini kindlatest kohtadest kätte, mis vähendab mõlema osapoole bürokraatiakoormat ja annab rohkem aega tegeleda ettevõtte arendamisega,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. „Lisaks aitab tõhustamiskava siduda ettevõtluse ja teaduse teid, et minna tulevikule vastu innovaatilisemate lahendustega ning saavutada eelis nii sise- kui välisturul. Oluline on, et teadus ja ettevõtlus Eesti majanduse huvides üksteist toetaksid, mitte ei areneks erinevates suundades,“ lisas Tammist.

„Eesti riik toetab ettevõtlust ja innovatsiooni aastas üle 250 miljoni euroga. Analüüs tõi välja, et 15 asutust osutavad ettevõtjatele kokku üle 275 teenuse toetustest, laenude, garantiide ja nõustamiseni. See näitab, et süsteem on muutunud ettevõtjate jaoks ülearu keeruliseks ja vaja on muutusi,“ lisas rahandusminister Toomas Tõniste.

Eri osapoolte koostoimimist, nende huvide koordineerimist ja suunamist on võimalik suurendada tõhustamiskava ettepanekute toel. See on eriti oluline, arvestades, et lähiajal alustatakse uute strateegiliste dokumentide koostamisega, millega raamistatakse Eesti strateegilised suunad järgmiseks kümneks või enamaks aastaks.

Eksperdid tõid välja, et Eestis puudub ühtne arusaam ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna probleemidest ja väljakutsetest ning teadus- ja arendustegevuse alane koostöö on liiga väike, mistõttu on tõhustamiskava vajalik.

Tõhustamiskavaga esitati kokku üle 172 parendusettepaneku. Tõhustamiskava koostamist koordineerisid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumidega. Ettepanekuid käsitles ministeeriumide vaheline töörühm, kaasates laia ringi erinevaid osapooli.

Veel uudiseid samal teemal

26.02.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Algas ettevõtluse edendamise konkurss

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium käivitas konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2020”, mis on ühtlasi Eesti eelvooruks Euroopa ettevõtlusauhinna konkursile.

Foto: Aron Urb/Toolbox Estonia
20.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Lihtsustuvad reisiettevõtjana tegutsemise nõuded

17. jaanuaril jõustusid turismiseaduse muudatused, millega muudeti seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate reisiettevõtjate tegevusalade liigitust ja lihtsustati tagatise nõudeid ettevõtjatele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid.