Sa oled siin

Riik lahutab põhivõrgud Eesti Energiast

26.06.2009

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts moodustas reedel komisjoni, mis hakkab ette valmistama põhivõrkude eraldamist AS-ist Eesti Energia.
"Oleme seadnud eesmärgiks hiljemalt 2010. aastaks viia Elering OÜ (endine Põhivõrk) Eesti Energiast sajaprotsendiliselt otse riigi omandisse. Seda tuleb teha tasakaalustatult, et saavutada toimiv elektriturg,“ lisas Parts.
Samas ei tohi Partsi sõnul põhivõrkude lahutamine oluliselt kahjustada Eesti Energia ja finantsvõimekust eelseisvate suurte investeeringute tegemisel elektri tootmisesse, mis tagaks vajaliku elektrienergia varustuskindluse. Samuti peab olema tagatud põhivõrkude investeerimissuutlikkus.
Parts lisas, et kindlasti tuleb elektrituru kujundamisel Eestis näha loodava süsteemihalduri ja Eesti Energia rolli tulevikus välja kujuneval integreeritud Baltoscandia turul.


Energiamajanduse arengukava kuni aastani 2020 seab eesmärgiks luua maksimaalsed eeldused elektrituru adekvaatse toimimise tagamiseks. Partsi sõnul on selle pikaajalise sihi saavutamisel üheks kõige olulisemaks tegevuseks elektrivõrgu süsteemihalduri täieliku sõltumatuse tagamine.
Loodud komisjoni kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigikogu, Konkurentsiameti, Rahandusministeeriumi, Eesti Energia ja Eleringi OÜ esindajad. Komisjoni hakkab juhtima Taavi Veskimägi.
Komisjon esitab põhivõrkude eraldamise viisi ja aja ning esitab kava ministeeriumile hiljemalt 31. augustiks sel aastal. Seejärel jätkab komisjon majandus- ja kommunikatsiooniministri nõustamist eraldamise elluviimiseks.
Energiamajanduse arengukavaga võttis riik suuniseks eraldada põhivõrgud Eesti Energiast 2010. aastal. Eraldamist nõuab Euroopa Liidu kolmanda energiapaketi raames välja töötatud direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta.
Põhivõrkude peamine ülesanne on elektrienergia ülekanne tootjatelt suurtele tööstustarbijatele ja jaotusvõrkudeni.