Sa oled siin

Riik julgustab ettevõtjaid uusi tooteid arendama

27.07.2018
Foto: Rasmus Jurkatam
Foto: Rasmus Jurkatam

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas täna tootearenduse toetuse, mis annab väikestele ja keskmise suurusega tööstusettevõtjatele võimaluse arendada riigi toel uusi tooteid ja teenuseid. Tootearenduse toetuse eesmärk on kasvatada Eesti ettevõtete lisandväärtust ja eksporti juba väljakujunenud sihtriikides, samuti parandada konkurentsivõimet uutele turgudele sisenemisel.

Arenguseire Keskuse andmetel on Eesti ettevõtete innovatsioonialased investeeringud võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega madalad. Eesti ettevõtete arendusinvesteeringud elaniku kohta on ligikaudu 4 korda väiksemad kui Euroopa Liidus keskmiselt ja keskmiselt 6,6 korda väiksemad kui üle lahe Soomes. „Kesised investeeringud tootearendusse annavad märku sellest, et ettevõtjatel ei ole piisavalt võimalusi selliseid riske võtta. Tootearenduseks ei anna sageli ka pangad laene. Kui aga Eesti ettevõtted uusi tooteid välja ei tööta, seab see ohtu ettevõtete tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvunumbrid tervikuna,“ kommenteeris ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Tootearendust loetakse kõrge riskiga valdkonnaks, mistõttu töötas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium välja toetuse, et maandada ettevõtjate riske. Esimesena valiti fookuseks tööstussektor. „Kuigi Eestit ei peeta esmapilgul tööstusriigiks, siis tegelikult moodustab meie ekspordist pea 70% töötleva tööstuse toodang. Toetuse eesmärk on motiveerida tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, suurendama tootearenduse kaudu loodavat lisandväärtust ja välja töötama uusi ekspordipotentsiaaliga tooteid,“ selgitas minister.

Täna ministri allkirja saanud toetust saab hakata taotlema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, kes nõustab ettevõtjaid ja teostab ka rahade kasutamise järelevalvet. Toetuse maksimaalne suurus on ühe projekti kohta 200 000 eurot ja minimaalne 20 000 eurot. Ettevõtja oma panus peab olema vähemalt 30% kuludest ja projekti kestus võib olla kuni kolm ja pool aastat. Toetus on suunatud eelkõige väikestele ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtetele. Toetuse taotlemiseks peab ettevõtte viimase kahe majandusaasta keskmine müügitulu olema vähemalt 200 000 eurot.

„Oluline on märkida, et kõik riiklikud tegevused, mis toetavad meie ettevõtete liikumist väärtusahelas ülespoole ja aitavad tõsta tootlikkust, teenivad kokkuvõttes eesmärki tõsta meie inimeste elujärge. Näiteks, kui viia Eesti töötleva tööstuse tootlikkus Euroopa Liidu keskmisele tasemele, tooks see kaasa Eesti SKP lisandväärtuse kasvu 7,5 miljardi euro võrra aastaks 2030. Loodan, et saame riigi poolt anda oma panuse, et meile tuleks uusi põnevaid tooteid, mida hinnatakse ka välisturgudel,“ sõnas Palo.

Veel uudiseid samal teemal

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist
09.12.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM vähendab bürokraatiat alustavate ettevõtete toetamisel

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist allkirjastas käskkirja, mis suurendab maakondlike arenduskeskuste rolli alustavatele ettevõtetele teenuste ja toetuste pakkumisel.

Foto: Renee Altrov/Toolbox Estonia
06.12.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ettevõtlusminister Tammist: Eesti tööstus liigub väärtusahelas kõrgemale

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kohtunud Tööstus 2030 ekspertgrupile tutvustati Eesti tööstussektori konkurentsivõime kasvatamiseks kasutusele võetud lahendusi.