Sa oled siin

Riik hakkab senisest enam panustama energiasäästu

07.01.2016

Valitsus kinnitas täna energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu, millega riik võtab endale senisest suuremad kohustused energiasäästu suurendamiseks.

Eesti võtab seadusega üle Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi, mis sätestab eesmärgi vähendada aastaks 2020 primaarenergia (maavarad ja kütused) tarbimist Euroopa Liidus 20 protsenti. Eesti puhul tähendab see primaarenergia tarbimise hoidmist 2010. aasta tasemel.

Selle eesmärgi saavutamiseks on riik tänaseks juba võtnud tarvitusele mitmeid reaalseid abimeetmeid energiatõhususe suurendamiseks ja säästmiseks.  „Paljud linnad üle Eesti on saanud energiasäästliku tänavavalgustuse, rekonstrueeritud on sajad kortermajad, kaugküttepiirkonnad hakkavad saama toetust katelde viimiseks kohalikule toorainele ning soojatorude moderniseerimiseks jne“ sõnas Majandus- ja taristuminister Kristen Michal.

Riigi poolt juba täna rakendatavate meetmetega täidetakse aastaks 2020 ligikaudu 95 protsenti üldisest energiatõhususkohustusest. „Lähtume põhimõttest, et kõige odavam energia on säästetud energia,“ ütles Michal. „Tänased investeeringud energia kokkuhoiuks on madalamad arved tulevikuks,“ lisas ta.

Ministri sõnul on oluline, et eeskuju näitaks ka riik ise. Selleks tuleb rekonstrueerida igal aastal vähemalt 3% keskvalitsuse hoonetest, ca 32 000m2 ehk 16 hoonet, vähemalt energiatõhususe miinimumnõuetele ning hankima energiatõhusaid tooteid ja teenuseid.

Energiasäästu saavutamiseks peavad panustama ka suuremad elektri jaotusvõrgu ettevõtted, kes aitavad elektrit säästa lõpptarbijal, tõhustavad tootmisseadmete ja võrkude tööd või eelneva tegemata jätmisel teevad makseid riiklikkusse energiasäästufondi, mis korraldab vajalikud energiasäästumeetmed.

„Samuti aitab tõhusam energiakasutus riigil vähendada enda sõltuvust energiaimpordist ja suurendada energiajulgeolekut. Vähendades primaarenergia tarbimist, piirame ka kasvuhoonegaaside heidet,“ lisas Michal. Üleminek energiatõhusamale majandusele kiirendab innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste levikut, parandab Eesti tööstussektori konkurentsivõimet tervikuna, sealhulgas edendades majanduskasvu ja luues kvaliteetseid töökohti mitmetes energiatõhususega seotud sektorites.

Edaspidi hakkavad ka suurettevõtted viima läbi regulaarseid energiaauditeid iga nelja aasta tagant. Auditite eesmärk on suunata ettevõtjaid optimeerima oma energiakasutust. Energiaauditite ettevalmistamist ja nende läbiviimist korraldab MKM koostöös ettevõtlusorganisatsioonidega ja tänaseks on juba pooled ettevõtted selleks vajalikku koolitust saanud, koolitused ja tegevused jätkuvad ka sel aastal.

/07.01.2016/

Veel uudiseid samal teemal

19.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus näitas rohelist tuld kolme meretuulepargi hoonestusloa menetluse algatamiseks

Valitsus kinnitas täna hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise kolme meretuulepargi rajamiseks Liivi lahte.

19.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus näitas rohelist tuld kolme meretuulepargi hoonestusloa menetluse algatamiseks

Valitsus kinnitas täna hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise kolme meretuulepargi rajamiseks Liivi lahte.