Sa oled siin

Riigi e-teenused saavad arendamiseks 160 miljonit krooni

21.05.2009

Täna kiitis valitsus heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis valminud investeeringute kava 2009. aastaks, millega eraldatakse kodanikele suunatud e-teenuste arendamiseks poolteise aasta jooksul kokku 160 miljonit krooni.
Kokku riigiasutuste poolt arendatavatele 31-le e-teenusele eraldatakse rahalisi vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist 160 059 570 krooni. Investeeringute kava on koostatud riigiasutuste konkreetsete, juba detailselt ettevalmistatud kesksete ja olulist mõju omavate projektide finantseerimiseks „Eesti infoühiskonna arengukava 2013” rakendusplaani alusel.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poolt pakutavad võimalused viivad avalikud teenused kvalitatiivselt uuele tasemele ning muudavad seeläbi avaliku sektori toimimise tõhusamaks.
Kolm projekti investeeringute kavast:
Riigiportaali eesti.ee arendamine (Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus)
• Lihtsustuvad tegutsemisõiguste taotlemise protseduurid, kuna luuakse võimalus äriühingu asutamiseks ja tegutsemisõiguse taotlemiseks ühest keskkonnast.
• Ettevõtlusalane põhiteave on kõigile hõlpsasti kättesaadav ja ajakohane nii eesti kui inglise keeles ühest kohast
• Paraneb ettevõtjate informeeritus ettevõtte tegevusaladega seotud õigusaktide muudatustest
• EL liikmesriikide ettevõtjate ajaline ja rahaline kulu asjaajamisele Eesti ametiasutustega väheneb
Muuseumide infosüsteem MuIS (Kultuuriministeerium)
Luuakse mitmekeelne portaal, mis võimaldab hõlpsat juurdepääsu muuseumide infosüsteemis olevale teabele. Muuseumitele luuakse võimalus moodustada otse MuISis olevast informatsioonist erinevaid virtuaalseid näitusi ning samuti luuakse võimalus koostada e-Õppe materjale. Huvilistele luuakse võimalus edastada museaalide kohta käivat infot muuseumitele ja teistele huvilistele.
Rahvusarhiivi digitaalarhiivi dokumentide vastuvõtmise infosüsteem (Rahvusarhiiv)
Projekti lõpptulemusena on Rahvusarhiiv võimeline vastu võtma digitaalseid dokumente koos nende kirjeldustega (metaandmetega). Välja on arendatud riist- ja tarkvara, mis võimaldab olemasolevat riigi infrastruktuuri kasutades kanda dokumente lihtsalt ja efektiivselt Rahvusarhiivi digitaalarhiivi, mistõttu ei pea asutused pühendama olulist tähelepanu ja vahendeid digitaalsete dokumentide ettevalmistamisele pikaajaliseks säilitamiseks ega ka säilitamisele endale.