Sa oled siin

Parts: viivitamine elektrituru avamisega on kahjulik riigile

13.01.2010

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on väga kahetsusväärne, et ähmastel motiividel on valitud elektrituruseaduse muutmisel riigikogus venitamistaktika.
„Mulle jääb see arusaamatuks. Selle otsuse taga seisavad uute põlevkivijaamade investeering, uus elektriühendus Soomega, uued investeeringud taastuvenergiasse ja elektribörsi käivitamine. Venitamisega ei mõju me usaldusväärse partnerina ja ohus on riigi energeetiline julgeolek,“ ütles Parts.
„Elektrituruseaduse muutmine ei ole kemplus elektrihinna pärast, vaid on hädavajalik Eesti energeetikas sisulise konkurentsi saavutamiseks, uute energiasildade ning varustuskindluseks vajaliku selge investeerimiskeskkonna loomiseks “ ütles Parts. „Elektrituru avamine ühendab meid Põhjamaadega. Kui tahame olla avatud, kuid samas idast sõltumatu riik, peame oma turu avama ka teistele riikidele.“
Elektrituru avamisest sõltub väga olulisel määral Eestit ja Soomet ühendava Estlink2 merekaabli valmimine. Juhul, kui Eesti venitab omapoolsete otsustega, võib Euroopa Liit seada kahtluse alla merekaabli rahastamise. See tähendaks Eestile 1,6 miljardi krooni suurust kaotust.
Partsi sõnul mõistab ta suurtarbijate muret tõusva elektrihinna pärast, kuid Eesti jaoks on vajalik kiiresti rakendada pikaajalist positiivset mõju omavad otsused.


Muuhulgas sätestab elektrituru seadus ka põhivõrkude (Elering) eraldamise Eesti Energiast, mis on oluline vaba konkurentsi tekkimiseks ja jätkusuutliku energeetikapoliitika tagamiseks. Samuti näeb eelnõu ette kohalikku varustuskindlusesse investeerimist toetavad mehhanismid.
Kuigi Riigikogu katkestas kolmapäeval elektrituruseaduse muutmise eelnõu teise lugemise, loodab Parts, et protsess jätkub peagi.
Eelnõu kohaselt avaneks elektriturg suurtarbijatele alates tänavu 1. aprillist. Vabaturg hõlmab 35 protsenti  Eesti koguturust ja puudutab ligikaudu 300 ettevõtet. Eestis alustab tegevust Põhjamaade eeskujul elektribörs, mis hakkab noteerima elektri hinda reaalajas.
Väiksematele tarbijatele rakendub vabaturg alates 2013. aastast.