Sa oled siin

Palo: Majanduskasv on eeskujulik, kuid arenguruumi jagub

11.04.2018

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) ekspertide koostatud analüüsist selgub, et ligi viieprotsendine majanduskasv 2017. aastal on parendanud elanike elujärge ning peegeldab nii investeeringute aktiviseerumist kui ka kõrget tööhõivet.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo märkis, et Eesti majanduse tervisega võib rahule jääda. Ta lisas, et kuigi Eesti on suutnud näidata viimase aasta jooksul kiireimat majanduskasvu Baltimaades ja Skandinaavias, pole põhjust loorberitele puhkama jääda. 

"Majandus on viimase kümne kvartali jooksul näidanud stabiilset kasvu ja kuigi majandusnäitajate poolest oleme heades vetes, oleme suutelised palju enamaks," ütles Palo. "Kvantiteedi asemel peame rohkem tähelepanu pöörama kvaliteedile."

Kolmeks suuremaks majandusprobleemiks on jätkuvalt ettevõtete vähene innovatsioon, ebapiisav konkurentsivõime ja oskustööjõu puudus.

Minister Palo sõnul on ettevõtete tööjõupuudus probleemiks kogu majandusele, kuid odava tööjõu riiki lubamise suurendamine ei ole lahenduseks, kui soovime säilitada või tõsta meie elanike sissetulekute taset. Rõhuasetus peab nihkuma nii kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu ligimeelitamisele kui ka olemasoleva kohaliku tööjõupotentsiaali ärakasutamisele ja seda süsteemse ümber- ja täiendõppe toel. Siinkohal pakub riik tuge erinevate programmide ja Töötukassa tööturumeetmete kaudu, mis toetavad struktuurseid muutusi majanduses.

Innovatsiooni hoogustamiseks ettevõtluses on Palo sõnul riigil plaanis mitmeid tegevusi, sealhulgas tööprotsesside automatiseerimise toetamiseks ning uute toodete ja teenuste väljaarendamiseks mõeldud programmid.  "Täna saavad ettevõtjad kasutada ettevõtte arenguprogrammi teenuseid või KredExi tehnoloogialaenu ettevõtte äriprotsesside digitaliseerimiseks. Veel sellel aastal avanevad meetmed, mis toetavad ettevõtete digitaliseerimise analüüse ning innovatsiooni panustamist laiaemalt," nimetas Palo. Riik on toetanud ka kuue tehnoloogiaarenduskeskuse loomist, mille fookuses on uute ja kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamine.
 
Minister selgitas, et konkurentsivõime suurendamine saab tänasel päeval tulla peaasjalikult kvaliteedi tõusu pealt, mitte odavamast hinnast. Selliselt talitades on võimalik majanduskasvu potentsiaali ära kasutada ning seda ka tõsta. "Mul on hea meel tõdeda, et ettevõtjad panustavad järjest enam oma konkurentsivõime tõstmisesse aktiivsema investeerimistegevusega, mille tulemusel kasvab ettevõtete tootlikkus," sõnas Palo. Swedbanki läbiviidud uuringu põhjal kasvasid eelmisel aastal ettevõtete investeeringud kolmandiku võrra ning sellel aastal plaanib investeeringuid teha 92% küsitletud ettevõtetest.

EKI ekspertide hinnangul on ka eratarbimise seis jätkuvalt hea ning paranenud on kodumajapidamiste majanduslik olukord.

"Me näeme, et leibkonnad suudavad rohkem säästa, mis suurendab perede kindlustunnet. Siinkohal ei saa märkimata jätta asjaolu, et kodumajapidamiste paranenud majanduslikus olukorras mängib olulist rolli ka aasta alguses läbi viidud tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 euroni, mille tulemusel jääb 75 protsendil töötajatest kuus kuni 64 eurot rohkem raha kätte," arvas Palo.

2018. aastaks prognoosib EKI Eesti majandusele 4%list kasvu, sealhulgas keskmise palga tõusu 1297 euroni.

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.

Minister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid.
10.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti on maailma e-kaubanduse indeksis 14. kohal

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid ning tunnustas liitu ja koostööpartnereid aktiivse e-kaubanduse edendamise eest.