Sa oled siin

Palo: majanduse senised arengud ja tulevikuväljavaated on positiivsed, mis on optimismi sisendavaks signaaliks turgudele

06.07.2017

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) eksperdid-analüütikud hindasid Eesti majanduse hetkeseisu heaks ning ootused arenguväljavaadetele on samuti optimistlikud.

Eelmise aasta viimases kvartalis hakkas majanduskasv kiirenema ning selleks aastaks prognoosib EKI 3,3% kasvu. Majanduse üldolukorra head taset toetavad nii investeeringud kui ka eratarbimine, mille positiivset arengut prognoositakse ka II poolaastaks.

Suurimate majandusarengut takistavate teguritena hinnati kõige kõrgemaks sarnaselt märtsikuu hinnangutele oskustööjõu puudust. Kasvavate takistustena tõid eksperdid välja vähese innovatsiooni ja kesise rahvusvahelise konkurentsivõime.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et tööjõupuuduse probleemi lahendamiseks on valitsusel käsil mitmeid olulisi reforme, näiteks vanemahüvitise süsteemi paindlikumaks muutmine ja pensionireform, aga ka koolikohustuse pikendamine kuni kesk- või kutsehariduse omandamiseni.

„Samuti jätkuvad jõupingutused kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide Eestisse tööle asumise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks ning erinevate koolituste ja ümberõppe võimaluste pakkumine töötavale inimesele,“ lausus Palo, „Work in Estonia programm on aga suunatud nii tööjõuprobleemi leevendamiseks kui ka tootlikkuse tõstmiseks välisspetsialistide Eestisse meelitamise kaudu.“

Palo sõnul sõltub meie majanduse rahvusvaheline konkurentsivõime sellest, kui innovatiivsed on ettevõtted: „Innovatsioon ja seeläbi tootlikkuse kasv aga oleneb ettevõtete investeerimistegevusest – milliste mahtudega ja millesse need suunatud on. Eesti kontekstis on võtmetähtsusega lisaks nutikatele välisinvesteeringutele kohalikul kapitalil põhinevate ettevõtete investeerimistegevus. Pikas plaanis on oluline, et kohalikud ettevõtted tegeleksid nii arenduse, disaini, tootmise, müügi kui ka müügijärgse väärtuspakkumisega.“

Ta lisas, et riik on astumas samme, toetamaks ettevõtete innovatiivsust ning tootlikkuse kasvu. „Selleks oleme loonud näiteks võrkudega ühinemise toetuse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, ressursitõhususe toetuse ning toote- ja tehnoloogiaarendusprogrammi ettevõtete arendustegevuse parendamiseks. Aga ka IKT-alase hariduse ja kompetentside edendamine või EASi välisesindajate võrgustiku kasvamine võimaldab meil liikuda teadmus- ja kapitalimahukama majanduse suunas,“ märkis minister. 

Eesti väliskaubandus on pöördunud tõusule nagu EKI eksperdid märtsis prognoosisid. Suurenenud on nii ekspordi kui ka impordi mahud ja positiivsed on ootused ka järgnevaks kuueks kuuks. Siiski domineerib arvamus, et kaubavahetusbilansi defitsiit tuleb mõnevõrra suurem. Ekspordi kasv esimeses kvartalis oli 12% võrreldes 2016. aasta esimese kvartaliga ja impordi kasv 16%.

Tänu suurenenud nõudlusele püsib heal tasemel tööstusettevõtete kindlustunne. Teises kvartalis kasvas nii tootmise kui ka ekspordi maht. Toodangu mahu prognoos järgnevaks kolmeks kuuks on samuti positiivne. Kõige enam prognoosivad kasvu puidutootmise ja tekstiilitootmise ettevõtted.

Tarbijate kindlustunne on hea ja oluliselt paremal tasemel kui aasta tagasi. Esimest korda ületas säästa suutvate perede osakaal ots-otsaga kokku tulevate perede osakaalu. Seda on toetanud nii kõrge tööhõive kui ka sissetulekute tõus. Riigi majandusarengu väljavaated on elanike hinnangul aasta võrdluses oluliselt paranenud.

Riikide rahvusvahelise konkurentsivõime tabelis tõusis Eesti ühe koha võrra ja asub nüüd 63 riigi hulgas 30-ndal positsioonil.

Teise kvartali konjunktuuriga saab tutvuda MKM-i kodulehel.

/06.07.2017/

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.

Minister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid.
10.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti on maailma e-kaubanduse indeksis 14. kohal

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid ning tunnustas liitu ja koostööpartnereid aktiivse e-kaubanduse edendamise eest.