Sa oled siin

Palo: investeeringutele on vaja fookust

16.06.2017
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo toonitas tänasel investeeringute alasel konverentsil, et riik peab soodustama tarka ja tasakaalustatud investeerimistegevust. Seda tuleb teha nii välisinvesteeringute meelitamisel kui ka kohalikul kapitalil põhinevate ettevõtete investeerimistegevuse suunamises, tagamaks ettevõtete liikumine kõrgemat lisandväärtust loovate tegevuste suunas.

„Investeeringul ja investeeringul on vahe. Liiga pikalt on nii erasektor kui ka poliitiline retoorika olnud fokusseeritud välisinvesteeringute najal majanduse ülesehitamisele,“ ütles minister ja lisas, et peame julgustama ka kohalikul kapitalil põhinevate ettevõtete investeerimistegevust.
 
„Ühelt poolt tõstavad investeeringud digitaalsetesse lahendustesse tootmises ja turunduses meie ettevõtete konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel. Teisalt ei tasuks alahinnata investeeringute tegemise tähtsust välisriikidesse, mis võimaldab ettevõtetel laiendada piiriülest tegevust ja seeläbi omandada strateegilise tähtsusega varasid nagu tehnoloogiad, teadus- ja arendusbaas, intellektuaalne omand, turundus-, jaotus- ja müügikanalid,“ sõnas minister. „Meil on vaja aktiivset investeerimistegevust, kuid see peab olema tark ja läbimõeldud.“

Aastaid kestnud majanduslik ebastabiilsus ja poliitilised arengud nagu finantskriis, pagulaskriis, Ukraina sündmused, Brexit jpm on Palo sõnul jätnud jälje ettevõtjate kindlustundele ning see väljendub ka nende tagasihoidlikes investeeringutes. Seega toonitas minister, et riigi roll on olla strateegiline suunanäitaja ja eestvedaja erasektorile. „Ning olla abiks ‘nutikust’ soodustava tegevusega, kas või innovatsiooni toetavate riigihangete kaudu, tööstuse digitaliseerimise kontseptsiooni rakendamise või IKT arenguprogrammi kaudu.“
 
Minister Palo rõhutas, et vähem olulised ei ole ettevõtete võrkudega liitumise toetamine ning viimase miili ja elamufondi arendamise meetmed. „Need tegevused on vajalikud tasakaalus regionaalse arengu soodustamiseks ning tingimuste loomiseks ettevõtluseks ja investeeringute tegemiseks väljapool keskusi. Riik ei saa lubada maapiirkondade perifeeristumist ja kohalike kogukondade allakäiku, vaid peab ulatama abikäe seal, kus seda kõige enam vaja.“

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Riigikantselei strateegiabüroo poolt Tallinnas korraldatud konverentsil „ROHKEM INVESTEERINGUID – MILLISEID JA KUIDAS?“ vaadati investeeringute probleemi sisse ning arutleti selle üle, mille taha targad investeeringud takerduvad ning mil moel riik saaks investeeringute ja eelkõige just kõrgema lisandväärtuse loomisele suunatud investeeringute tegemisele paremini kaasa aidata.
 

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.

Minister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid.
10.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti on maailma e-kaubanduse indeksis 14. kohal

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid ning tunnustas liitu ja koostööpartnereid aktiivse e-kaubanduse edendamise eest.