Sa oled siin

Nullbürokraatia ettepanekute elluviimine saab vastutaja

31.03.2016
Bürokraatia vähendamise nullbürokraatia projekti elluviimiseks lõi Vabariigi Valitsus rakkerühma, mille ülesandeks on kontrollida, et ettevõtjate tehtud bürokraatia vähendamise ettepanekud viiakse ellu.  
 
Rakkerühma töö koordineerimise eest vastutab majandus- ja taristuminister, kes esitab 2018. aasta aprillis sellest tööst aruande. 
 
Nullbürokraatia projekti eesmärgiks on vähendada ettevõtetele bürokraatlikke nõudeid riigiga suhtlemisel, muuta riigiga suhtlus mugavamaks ning vähem koormavaks. Lisaks bürokraatia vähendamisele tehakse ettepanekuid ka ettevõtete tegevusenõuete kaotamiseks, mis eeldavad poliitika muutmist, näiteks tegevuslubade või sõidupäevikute kaotamiseks. 
 
"Sügisel nelja ministri ning ettevõtjatega algatatud projekt tõi 252 ettepanekut, mida on palju rohkem kui projekti algatades loota julgesime. Kolme aasta jooksul rakendatakse 80 protsenti bürokraatia vähendamise ettepanekutest, kokku 164 ettepanekut. Üks läbiv joon on ettepanekutes ühekordsuse põhimõtte läbiv rakendamine – kui inimene või ettevõtja on kuskile oma andmed või statistika juba andnud, ei pea ta seda uuesti tegema, vaid neid andmeid saab põhjendatud huvi korral sealt küsida. Eestis peaks see olema juba ammu põhimõte, mille vastu ei eksita,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kristen Michal.  
 
Rakkerühma töösse on kaasatud rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi vastavate valdkondade asekantslerid. Rakkerühma töös osalemiseks tehakse ettepanek Eesti Pangale, Haigekassale, Tööandjate Keskliidule, Kaubandus-Tööstuskojale, Teenusmajanduse Kojale ning vajadusel teistele ekspertidele ja organisatsioonide esindajatele.
 
"Loome meeskonna ja määrame vastutaja, et kõik head mõtted saaksid elluviimise eest vastutaja. Paljud ettepanekud puudutavad mitme valdkonna koostööd või IT arendusi ja nii saavad riik ning ettevõtjad üheskoos tagada bürokraatia vähenemise ettepanekute elluviimise,“ ütles Michal. „Rakkerühm loob üldsusele ka veebipõhise võimaluse ettepanekute pidevaks esitamiseks ning korraldab koostöös ettevõtjatega ettepanekute regulaarse kogumise. Veebi kaudu saavad kõik huvilised jälgida, kuidas ettepanekuid ellu viiakse, info on juba täna üksikasjalikult meie veebilehel kättesaadav,“ lisas minister.
 
Sügisel algatatud nullbürokraatia projekt tõi riigile 252 ettepanekut, mis muudavad ettevõtjate riigiga suhtlemist senisest lihtsamaks. Kolme aasta jooksul on kavas kaotada või leevendada 164 bürokraatlikku nõuet. Rakendatakse 65 protsenti kõikidest tehtud ettepanekutest ja 80 protsenti kõikidest bürokraatia vähendamise ettepanekutest.
 
Nullbürokraatia projektis tehtud ettepanekud koondatuna ning ka üksikasjalikult iga valdkonna lõikes on üleval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel: https://www.mkm.ee/et/nullburokraatia
 
Mitmed ettepanekud viiakse ellu suuremate projektide kaudu. Sellised suuremad projektid on: Aruandlus 3.0 (Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet), Maksukogumine 2020 (Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet), E-statistika (Rahandusministeerium, Statistikaamet), SKAIS 2 (Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet), KOTKAS (Keskkonnaministeerium).
 

Veel uudiseid samal teemal

Minister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid.
10.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti on maailma e-kaubanduse indeksis 14. kohal

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid ning tunnustas liitu ja koostööpartnereid aktiivse e-kaubanduse edendamise eest.

Foto: Toolbox Estonia
28.11.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

E-residentsus pälvis tunnustuse Euroopa ettevõtluse edendajate konkursil

Sel nädalal toimus Euroopa Ettevõtluse Edendamise konkursi (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) auhinnatseremoonia, kus pärjati Euroopa parimaid ettevõtluse edendajaid ning auhinnati Eesti e-residentsuse programmi eripreemiaga.