Sa oled siin

Mõõteseadmete taatlusmärgiste tellimise protseduur muutub paindlikumaks

08.02.2019

Pühapäeval, 10. veebruaril, jõustub määrus, mille tulemusel saavad taatluslaborid ise valida taatlusmärgiste valmistaja ja kujunduse, seda tingimusel, et märgis kooskõlastatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA).

Varasemalt said taatluslaborid taatlusmärgiseid tellida ainult ühe valmistaja käest, kellega TTJA oli sõlminud lepingu. Uue määruse kohaselt saab taatluslabor küll ise valida koostööpartneri, kuid nad on kohustatud esitama märgise näidise TTJA-le, kes kooskõlastab selle ja avalikustab kujunduse oma kodulehel.

Siseturu asekantsler Kristi Talvingu sõnul olime olukorras, kus puudus paindlikkus kujundada märgiseid vastavalt mõõtevahendite erimõõtmetele. „Varasemalt kehtinud määruses kehtestati ja täpsustati valmistajaga sõlmitud lepingus kindel märgiste kujundus ja mõõtmed, mis muutis kujunduse muutmise vastavalt seadmele väga keeruliseks,“ ütles Talving.

„Kuigi märgiseid võivad olla nüüdsest erineva kujundusega on endiselt oluline taatlusmärgiste vastupidavus ja takistatus kleebiste korduv kasutamisele, et nii ärilistel kui ka järelevalve eesmärgil kasutatavate mõõteseadmetega saadud mõõtetulemus oleks usaldusväärne,“ lisas Talving. Uue määrusega leevendatakse taatlusmärgistele kehtestatuid nõudeid eemaldades vähemolulised punktid, et võimaldada märgiste valmistajate leidmiseks rohkem võimalusi. 

Taatlusmärgis kinnitab mõõtevahendi (nt kaalud, kütusetankurid, alkomeetrid jms.) kasutuskõlblikkust ja vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Märgistega takistatakse võimalus taatluste vahelisel perioodil mõõtevahendi mõõtetulemusega manipuleerimine ja infokleebise abil saab mõõtevahendi kasutaja jälgida taatluskehtivusaega.

Määrusega „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ kehtestatakse nõuded mõõtevahendite taatlusel kasutatavatele taatlusmärgistele. Enne määruse jõustumist tellitud eelmise samaväärse määruse kohaseid taatlusmärgiseid võib kasutada kuni nendele märgitud taatlusaja lõpuni.

Veel uudiseid samal teemal

16.05.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Selgusid Eesti parimad ettevõtluse edendajad

Euroopa Ettevõtluse Edendamise auhinna Eesti eelvooru „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2019“ võitjaiks osutusid žürii valikul e-residentsus ja MTÜ Eesti 2.0 projekt „Suvekool Hüppelaud“.

Siseturu asekantsler Kristi Talving täna Pekingis toimuval Digital Belt and Road Forumil.
25.04.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti on valmis kaubavahetuse ja ärisuhete tihendamiseks Hiinaga

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving tutvustas täna Hiinas Digital Belt and Road Forumil Eesti e-teenuseid ja kinnitas Eesti valmisolekut tihendada kaubavahetust ja ärisuhteid Hiinaga.