Sa oled siin

Mõõteseadmete taatlusmärgiste tellimise protseduur muutub paindlikumaks

08.02.2019

Pühapäeval, 10. veebruaril, jõustub määrus, mille tulemusel saavad taatluslaborid ise valida taatlusmärgiste valmistaja ja kujunduse, seda tingimusel, et märgis kooskõlastatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA).

Varasemalt said taatluslaborid taatlusmärgiseid tellida ainult ühe valmistaja käest, kellega TTJA oli sõlminud lepingu. Uue määruse kohaselt saab taatluslabor küll ise valida koostööpartneri, kuid nad on kohustatud esitama märgise näidise TTJA-le, kes kooskõlastab selle ja avalikustab kujunduse oma kodulehel.

Siseturu asekantsler Kristi Talvingu sõnul olime olukorras, kus puudus paindlikkus kujundada märgiseid vastavalt mõõtevahendite erimõõtmetele. „Varasemalt kehtinud määruses kehtestati ja täpsustati valmistajaga sõlmitud lepingus kindel märgiste kujundus ja mõõtmed, mis muutis kujunduse muutmise vastavalt seadmele väga keeruliseks,“ ütles Talving.

„Kuigi märgiseid võivad olla nüüdsest erineva kujundusega on endiselt oluline taatlusmärgiste vastupidavus ja takistatus kleebiste korduv kasutamisele, et nii ärilistel kui ka järelevalve eesmärgil kasutatavate mõõteseadmetega saadud mõõtetulemus oleks usaldusväärne,“ lisas Talving. Uue määrusega leevendatakse taatlusmärgistele kehtestatuid nõudeid eemaldades vähemolulised punktid, et võimaldada märgiste valmistajate leidmiseks rohkem võimalusi. 

Taatlusmärgis kinnitab mõõtevahendi (nt kaalud, kütusetankurid, alkomeetrid jms.) kasutuskõlblikkust ja vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Märgistega takistatakse võimalus taatluste vahelisel perioodil mõõtevahendi mõõtetulemusega manipuleerimine ja infokleebise abil saab mõõtevahendi kasutaja jälgida taatluskehtivusaega.

Määrusega „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ kehtestatakse nõuded mõõtevahendite taatlusel kasutatavatele taatlusmärgistele. Enne määruse jõustumist tellitud eelmise samaväärse määruse kohaseid taatlusmärgiseid võib kasutada kuni nendele märgitud taatlusaja lõpuni.

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Renee Altrov/Toolbox Estonia
08.02.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tammist: ettevõtete arendus- ja innovatsiooni lisarahastusest võidavad nii Eesti teadus kui ettevõtlus

Sel nädalal kogunes ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kutsel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Valitsuse Innovatsioonipoliitika Komisjon, et arutada ka avaliku sektori teadus- ja arendustegevuste lisarahastuse kasutamist.

Foto: Karl Ander Adami/Toolbox Estonia
08.02.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tammist: turismi megatrendid mõjutavad ka Eesti turismisektori tulevikku

Majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon OECD tutvustab täna rahvusvahelisel  turismimessil TOUREST värsket raportit pikaajalistest trendidest turismis ja nende mõjust turismi tulevikule.