Sa oled siin

MKMi töörühm leppis kokku talendipoliitika tegevuskavas

16.01.2015

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) eestvõttel kogunenud töörühm kinnitas Eesti talendipoliitika tegevuskava aastateks 2015-2016. Tegevuskava eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduskasvule, meelitades Eestisse ja rakendades siinsel tööturul välisriikides elavaid spetsialiste. Talendipoliitika tegevuskava koostamisel osales laiapõhjaline ettevõtjate, ministeeriumite, ülikoolide ja tugistruktuuride esindajate töögrupp.

„Eesti ettevõtete arengut enim takistavaks teguriks on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Elanikkonna vähenemine ja vananemine seab tööjõu pakkumisele täiendavad piirangud. Sellistes tingimustes on möödapääsmatu vaadata töökäte otsimisel ka piiri taha ning mõelda sellele, kuidas välisspetsialistid Eesti majanduse arengut saaksid toetada,“ ütles MKMi majandusarengu osakonna nõunik Piret Potisepp.

Talendipoliitika tegevuskava sihtrühmad on Eesti tööandjad kui potentsiaalsed välistööjõu värbajad, organisatsioonid, kes pakuvad talendipoliitikaga haakuvaid teenuseid, Eestis õppivad välistudengid, väljaspool Eestit elavad kodanikud ning välisriikide spetsialistid, kel on sellised oskused ja teadmised, mida Eesti tööjõuturul napib.

Tegevuskavas on kirjeldatud tegevusi, mis aitavad välistalentide huvi Eesti vastu kasvatada. Eestit tutvustatakse ettevõtjasõbraliku ja mitmekesiste karjäärivõimalustega riigina, talentide leidmine ja värbamine muutub lihtsamaks, Eestisse tulnud spetsialistidele pakutakse paindlikke kohanemisteenuseid ning soodustatakse talentide võrgustike teket. Uue algatusena luuakse Work In Estonia keskkond, kuhu koondatakse kogu Eestisse tööleasumisega ja välismaalase palkamisega seotud informatsioon.

„Seni ei ole talendipoliitikat ühise tegevuskava raames koordineeritud. Erinevad ametiasutused ja organisatsioonid on küll talentidega tegelenud, kuid see tegevus on olnud omavahel kokkuleppimata. Seetõttu ei ole seni välisspetsialistide täit potentsiaali Eesti majanduse hüvanguks ka õnnestunud realiseerida,“ kommenteeris Piret Potisepp. Tema sõnul on tegevuskava koostamine esimene talendipoliitika elluviimise algatus, mis tuleneb Eesti konkurentsivõime kavast „Eesti 2020“ ja Eesti ettevõtluse kasvustrateegiast 2014-2020.
 

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
31.10.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Paraneb tarbijate huvide kaitse e-ostlemisel

Valitsus kiitis heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tarbijakaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu, mille eesmärk on tugevdada tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses ja parandada asutuste vahelist koostööd piiriüleste rikkumiste avastamisel ja lõpetamisel.

Kohtumine majandusministeeriumis 26. juunil. Foto: MKM
26.06.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Minister Kingo arutas tööstussektori esindajatega tööjõu ja -oskuste küsimusi

Kohtumisel arutati muuhulgas tööstussektori erialade mainet, kutsekoolide ja tööstusettevõtete koostööd ning eelkõige seda, kuidas riik saaks tööstusettevõtetele rohkem abiks olla tööjõuprobleemide lahendamisel.