Sa oled siin

MKM vähendab kaubandustegevusega seotud halduskoormust

10.03.2020
Täna kehtiv kaubandustegevuse seadus sisaldab mitmeid eriseaduseid dubleerivaid sätteid.
Täna kehtiv kaubandustegevuse seadus sisaldab mitmeid eriseaduseid dubleerivaid sätteid.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis kooskõlastamisele kaubandustegevuse seaduse (KaubtS) kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse ja lihtsustatakse kaubanduse valdkonna regulatsiooni ning seeläbi väheneb ka ettevõtjate ning kohalike omavalitsuste halduskoormus.

„Arvestades, et õigusruum on viimase 15 aasta jooksul palju edasi arenenud, ei anna kaubandustegevuse seadus täna enam ettevõtjatele lisandväärtust, vaid pigem dubleerib teiste seadustega majandustegevusele kehtestatud reegleid,“ selgitas MKM-i siseturu asekantsler Kristi Talving. „Kaubanduse valdkonna õigusliku keskkonna ajakohastamise ja korrastamisega vähendame õigusaktide mahtu ning dubleerivaid ja liiga üldiseid nõudeid. Seeläbi väheneb ka halduskoormus nii ettevõtjatele kui kohalikele omavalitsustele.“

Kaubandustegevus on osa majandustegevusest, millele kohalduvad majandustegevuse üldnormid, korrakaitseseadus, võlaõigusseadus ning konkreetset valdkonda reguleerivad erinormid, nt alkoholiseadus, tubakaseadus, toiduseadus või tarbijakaitseseadus. Täna kehtiv KaubtS määrab kaubanduse valdkonna tegevusalade jaotuse ja üldised nõuded kauplejale ja seega sisaldab mitmeid eriseaduseid dubleerivaid sätteid. Lisaks esineb praegu KaubtS-is nõudeid, mida täna pole enam vaja seadusega reguleerida, nt tegevuskoha lahtiolekuaja kohta info paiknemine. Ettevõtja on ise huvitatud oma äritegevusest klienti teavitama ja info paigutamise reeglid lepitakse kokku iga konkreetse koha puhul, mistõttu selle seaduse tasandil kehtestamine pole vajalik.

Talvingu sõnul on kaubandusel kohaliku omavalitsuse jaoks kohaliku elu korraldamisel oluline osa. „Seaduste kaasajastamine, ülereguleerimise vältimine ja õigusnormide parem õigusselgus aitab valdkonnas tegutsevatel ettevõtjatel ning samuti kohalike omavalitsuste üksustel ja järelevalve teostajatel õigusruumis paremini orienteeruda,“ märkis asekantsler.

Eelnõuga tunnistatakse kaubandustegevuse seadus kehtetuks ning muudetakse sellega puutumuses olevaid seadusi. Seadus jõustub üldises korras, s.t kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
22.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Veebipõhised vahendusteenused muutuvad ärikasutajate jaoks õiglasemaks. Osale infotunnis 29.06!

Alates 12. juulist hakkab Eestis kehtima Euroopa Liidu määrus, mis muudab veebipõhised vahendusteenused ärikasutajate jaoks läbipaistvamaks ja õiglasemaks.

18.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus leevendab ettevõtete jaoks KredEx-i kriisimeetmete tingimusi

Riigikantselei pressiteade

Valitsus otsustas toetada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning SA KredEx esitatud ettepanekuid kriisimeetmete tingimuste leevendamiseks, et kriisiabi jõuaks ettevõtjateni kiiremini ning suuremas mahus.