Sa oled siin

MKM vähendab bürokraatiat alustavate ettevõtete toetamisel

09.12.2018
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist allkirjastas käskkirja, mis suurendab maakondlike arenduskeskuste rolli alustavatele ettevõtetele teenuste ja toetuste pakkumisel.

Muudatusega seoses saab MKM lihtsama ja paindlikuma rakendusskeemi, mis viib alustavate ettevõtete toetamise ühe otsustustasandi võrra ettevõtjatele lähemale. Riigipoolne esmane suhtlus alustavate ettevõtjatega toimuks alates järgmisest aastast maakondlikes arenduskeskustes. Arenduskeskused võtavad täielikult enda kanda ettevõtlike inimeste (sh noorte), alustavate ja piirkondlike ettevõtjate avaliku sektori poolse toetamise ja teenindamise nii, et EASi vahendustegevus jääks ära. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik saab olema katusorganisatsiooniks, millega MKM suhtleb otse ning seega kaob vajadus sõlmida iga maakonna arenduskeskusega eraldi leping, mida EAS seni on teinud. MKM saab edaspidi tegeleda vahetult arenduskeskuste tegevuse juhtimise, koostöö edendamise ja tulemuste seirega.

„Sellega vähendame bürokraatiat ja toome ettevõtluse alustamiseks ja käivitamiseks vajaliku toe ettevõtjale lähemale tema tegutsemiskohta. Maakondlikud arenduskeskused on juba praegu ettevõtetele tugevaks toeks ning keskuste võrgustik toimib hästi. Seepärast on loomulik, et ettevõtja esmaseks kontaktiks ongi omas maakonnas tegutsev arenduskeskus. Ettevõtjale suunatud toetuste osas see muudatusi kaasa ei too, riigi poolt pakutavad teenused koonduvad lihtsalt ühte kohta,“ selgitas minister Tammist.

Seni EAS-i vastutusel olnud ja alustavale ettevõtjale suunatud programmilised tegevused liiguvad maakondlike arenduskeskuste juurde mitmes järgus. Sisulisi suuniseid alustavatele ettevõtjatele teenuste pakkumiseks annab MKM maakondlike arenduskeskuste võrgustikule juba praegu, 2019. aasta algusest läheb EAS-ilt ametlikult üle ka programmi elluviija roll. Rakendusüksuse rolli võtab alates 1. aprillist enda kanda Riigi Tugiteenuste Keskus, kui EAS on lõpetanud maakondlike arenduskeskuste 2018. aasta töötulemuste ülevaatamise.

EAS jätkab vastavalt oma strateegiale tööd kõrge lisandväärtusega eksportivate ettevõtete ja välisinvestorite suunal, et aidata kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Aron Urb/Toolbox Estonia
20.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Lihtsustuvad reisiettevõtjana tegutsemise nõuded

17. jaanuaril jõustusid turismiseaduse muudatused, millega muudeti seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate reisiettevõtjate tegevusalade liigitust ja lihtsustati tagatise nõudeid ettevõtjatele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid.

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.