Sa oled siin

MKM tegi ettepaneku arvestada ringraudteel ka dual gauge lahendusega

28.01.2019
Rail Balticu projekteerimisel võetaks arvesse perspektiivse Tallinna ringraudtee planeerimiseks dual gauge lahenduse ruumilist vajadust.
Rail Balticu projekteerimisel võetaks arvesse perspektiivse Tallinna ringraudtee planeerimiseks dual gauge lahenduse ruumilist vajadust.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis ettepaneku Rail Baltic Estoniale, et Rail Balticu projekteerimisel võetaks arvesse perspektiivse Tallinna ringraudtee planeerimiseks dual gauge lahenduse ruumilist vajadust. Sellega ei suleta võimalust potentsiaalse ringraudtee planeerimiseks Rail Balticu kõrvale.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul tuleks tuleviku perspektiivis arvestada Tallinna ringraudtee dual gauge lahenduse ruumilise vajadusega, kuid Rail Balticu tähtaegadest kinni pidamine on esmane prioriteet. RB peab valmis olema 2026. aastaks, mistõttu hakkaks ringraudtee kohene töösse võtt pidurdama RB rajamise protsessi.

Harju maakonnaplaneeringus 2030+ lisas oleval tehnilise võrgustiku kaardil on ringraudtee koridorid määratud kahe alternatiivina, millest mõlemat on kajastatud tuleviku perspektiivis Tallinna ringraudtee põhimõttelise koridori alternatiivina. Seni on veel mõlemad, nii põhja- kui ka lõunapoolne alternatiiv, laual.

„Maakonnaplaneeringu seletuskirjas on öeldud, et täpne ümbersõiduraudtee asukohavalik tuleb leida täpsema planeeringuliigiga. Seega nõuab ringraudtee lahenduse leidmiseks täpsemat planeeringut ka kehtestatud Harju maakonnaplaneering ise,“ sõnas Simson. Miski ei ütle hetkel, et lõunapoolne trassialternatiiv saab asuma just RB-ga paralleelselt ning ei ole hea planeerimistava, et arendaja soovitud lahendus saab olema kivisse raiutud juba enne täpse planeerimisprotsessi läbiviimist. Ringraudtee lõiguti rajamine Rail Balticu kõrvale on seega üks paljudest võimalustest.

„Rail Balticu puhul on läbi viidud uuringud, mis ütlevad, et selle ehitamine on mõistlik ja lahendab reaalseid probleeme, ringraudtee puhul seda infot pole. Hetkel elame teadmises, et transiidimahud on 10 aasta taguse ajaga kukkunud 3 korda ning näha ei ole ka suurt kasvu tulevikuks,“ ütles Simson. RB ja ringraudtee on kaks eri staadiumis olevat arendust – RB puhul on eriplaneeringud kehtestatud, ringraudtee puhul on olemas vaid üldine planeerimislahendus. 

Dual gauge lahendus kujutab endast raudteed, mis võimaldab läbida sama raudteelõiku kahe erineva rööpalaiusega rongil. RB raudtee laiuseks on 1435 mm ning Tallinna ringraudtee tehtaks Vene laiuse (1520 mm) järgi.

Veel uudiseid samal teemal

15.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Vanasadama trammitee ühendab Tallinna sadama, Rail Balticu terminali ja lennujaama

Tallinna linnavalitsus kuulutas välja EL-i Rail Baltica ning riigi ja linna ühisrahastatava Vanasadama uue trammiliini projekteerimishanke, mis on aluseks sadamat Rail Baltica terminali ja lennujaamaga ühendavaks kahe kilomeetri pikkuseks trammiühenduseks.

05.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus sai ülevaate Rail Balticu rajamise seisust

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tutvustas neljapäeval valitsuses 2019. aasta Rail Balticu raudteeühenduse ehitamise vahearuannet koos ülevaatega tänavuse ja järgmise aasta märgilisemate tegevuste ning ehitusobjektidega.