Sa oled siin

MKM saatis kooskõlastusringile konkurentsiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise eelnõu

21.06.2012

Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõuga antakse Konkurentsiametile võimalus kehtestada seaduse rikkuja suhtes ajutisi meetmeid ja kiita heaks ettevõtja poolt konkurentsiolukorra parandamiseks vabatahtlikult võetavaid kohustusi.

Teised eelnõuga kavandatavad muudatused hõlmavad peamiselt erinevate õigusaktide täiendamist või täpsustamist konkurentsialase järelevalve praktikas tekkinud probleemide lahendamiseks. Muuhulgas konkurentsialaste väärtegude aegumistähtaja muutmist, konkurentsiseaduses sätestatud menetluse ja vastutuse sätete muutmist ja täpsustamist, eri- või ainuõiguse kontseptsiooni selgemat seostamist muu majandushaldusõiguse ja Euroopa Liidu õigusega, koondumisi puudutavate sätete muutmist ning mitmete sätete sõnastuslikku täpsustamist.

Seonduvalt muudatustega konkurentsiseaduses muudetakse ka elektroonilise side seadust, karistusseadustikku ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadust. Konkurentsiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga saab lähemalt tutvuda siin.