Sa oled siin

MKM lihtsustab majutusteenuse osutamise nõudeid

04.11.2019
Viirelaid. Foto: Renee Altrov/Toolbox Estonia
Viirelaid. Foto: Renee Altrov/Toolbox Estonia

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis kooskõlastusringile turismiseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega lihtsustatakse majutusteenuse osutamise nõudeid ning muudetakse külastajate registreerimine majutusettevõtetes digitaalseks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul toovad nii trendid kui ülemaailmne konkurents ettevõtjatele kaasa vajaduse investeerida tootearendusse ja teenusepakkumisse, aga ka riigile vajaduse vastavateks muudatusteks õigusraamistikus. „Majutusteenuse osutamiseks kehtestatud nõuded peavad ajaga kaasas käima. Õiguslik raamistik peab ettevõtlust toetama ja nõudeid ja bürokraatiat tuleb vähendada seal, kus neid otseselt vaja pole või kus toimib hästi iseregulatsioon,“ lisas Aas.

Eelnõuga muutuvad majutusteenuse osutamise reeglid paindlikumaks, väheneb nõuete arv ja vastavalt ka kulud nõuete täitmiseks. Näiteks ei ole eelnõu kohaselt edaspidi toitlustuse pakkumine majutusettevõtetes kohustuslik, vaid ettevõtjale eristumise võimaluseks. Uueneb majutusteenuse mõiste, mille kohaselt loetakse majutusteenuseks ettevõtja poolt lühiajalist, st kuni 3 kuud kestvat majutamist majutusettevõttes. See aitab selgemini piiritleda majutusteenust eluruumi üürilepingutest. Samuti täpsustatakse majutusettevõtte liigitusi.

Teise olulise muudatusena hakatakse majutusteenuse kasutajaid majutusettevõttes registreerima digitaalselt. "Tänane külastajate paberil registreerimise kord ja andmete edastus muutub digitaalseks ja senine paberimajandus jääb ajalukku," selgitas MKM siseturu asekantsler Kristi Talving. "Majutusteenuse kasutajate registreerimine muutub e-lahenduste abil kiiremaks ja mugavamaks ja tõuseb ka õiguskaitseasutuste suutlikkus kaitsta riigi sisejulgeolekut," lisas Talving.

Majutusettevõtjatele luuakse võimalus suhelda riigiga ühe akna põhimõttel ja samu andmeid ei pea nt Statistikaametile enam eraldi esitama. Külastajate registreerimisandmed edastatakse Politsei- ja Piirivalveameti andmekogusse ning majutusteenuse osutajad ei pea enam külastajate andmeid PPA kontrollide tarbeks säilitama. Külastajate isikustamata andmed edastatakse EAS-ile ja Statistikaametile turismiseire tegemiseks ja turismiarenduse ja turundustegevuste analüüsimiseks. Külastajate digitaalseks registreerimiseks arendab EAS visitestonia.com turisminfosüsteemi raames välja vastava veebirakenduse, mis hõlbustab majutusasutustel kohustuse täitmist.

Eelnõu kohaselt ei ole majutusettevõtetele järkude (hotellide tärnid) andmiseks edaspidi vajalik taotleda ministri heakskiitu. Majutusasutuste tärne ei kaotata ära ning tärnide taotlemine jääb ka edaspidi majutusasutustele vabatahtlikuks. Majutusliidud saavad jätkata tärnide andmist ning kogu sektor saab kvaliteediarendusalaseks tegevuseks rohkem vabadust ja iseotsustusõigust.

Muudatused jõustuvad 1. mail 2021, välja arvatud e-registreerimisega seonduvad muudatused, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2022. aastal.

Veel uudiseid samal teemal

14.05.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

EAS muudab turismisektori ärimudelite toetuse tingimusi

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem allkirjastas määruse, mille kohaselt hakkab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium läbi EASi pakkuma täiendavat tuge COVID-19 puhangust kannatada saanud turismiettevõtjatele, et tagada turismisektori ettevõtjate jätkusuutlikkus ning konkurentsivõime kriisijärgses majandusolukorras.

Loovuskiirendi VIVITA liikmed. Foto: VIVITA
08.05.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Selgusid parimad ettevõtluse edendajad

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt läbi viidud konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2020“ žürii valis pärast lõppvoorus toimunud esitlust võitjateks projektid Merkuur „Mobiilsed töötoad“ ja laste ning noorte loovuskiirendi VIVITA.