Sa oled siin

MKM arendab ehitisregistri kaasaegsemaks

25.09.2014
Ehitus
Ehitus
Alates 6. oktoobrist kasutab riiklik ehitisregister www.ehr.ee uuenenud tehnilist platvormi, suvel lisandub täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri.

Ehitus- ja elamutalituse juhataja Maria Ševeljova sõnul on praegune ehitisregister vananenud nii moraalselt kui ka tehnoloogiliselt, sest on muutumatuna püsinud juba aastast 2003. „Tegemist on registri uuendamise esimese etapiga, kus võtame kasutusele uue tehnilise platvormi,“ selgitas Ševeljova. „Teise etapina on plaanis suvel muuta ehitisregistri toimingud, näiteks ehitusloa või kasutusloa taotlemine, menetlemine ja väljastamine, veebipõhiseks. Ehitisregister on siin selgelt teistest avaliku sektori teenustest maha jäänud.“

Ehitisregistri toimingute elektrooniliseks muutmine toimub koos praegu Riigikogus menetluses oleva ehitusseadustiku kehtimahakkamisega. Eelnõu järgi peaks see rakenduma 1. juulil 2015.

Seoses registri uuendamisega ei saa 30. septembri õhtust 6. oktoobri hommikuni ehitisregistrit kasutada ega sealtkaudu dokumente väljastada. Ehitisregistri andmeid seisuga 30.09.2014 saab sellel ajavahemikul vaadata aadressil test.ehr.ee. Juba töösse antud taotluste menetlemine aga jätkub, samuti saab kohalikele omavalitsustele uusi taotlusi esitada näiteks e-posti teel või paberil.

Samuti muutuvad alates 1. oktoobrist ka taotluste vormid ning sellest kuupäevast ei võeta enam vanadel vormidel taotlusi vastu. Uute vormide ja vastavustabeliga on võimalik tutvuda veebilehel www.mkm.ee/et/ehitisregister.

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega (sealhulgas ehitus- ja kasutusload). Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused. Ehitisregistrit haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ehitisregistrisse on kantud 900 000 ehitise, seal hulgas 670 000 hoone andmed.

Veel uudiseid samal teemal

27.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitisregister saab uue välimuse ja sisu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötab riiklikule ehitisregistrile välja kaasaegsema ning mugavama kasutajaliidese. Täna muutub registri välimus, mis on esimene nähtav muudatus kogu süsteemi uueks ehitamisel.

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
11.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik asus välja töötama ehitussektori tulevikuplaani

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hakkas koostama ehituse pika vaate analüüsi, mille põhjal hiljem paika panna ehitusvaldkonna pikemad eesmärgid. Sellega tahetakse määratleda tingimused Eesti ehitatud keskkonna ja ehitussektoriga seotud ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvuks.