Sa oled siin

Ministrid jõudsid kokkuleppele Euroopa ühendamise rahastu põhimõtetes

07.06.2012

Euroopa Liidu transpordiministrid jõudsid neljapäeval Luksemburgis kokkuleppele Euroopa ühendamise rahastu (Connecting Europe Facility – CEF) põhimõtetes, mis tulevikus tähendab investeeringut Rail Balticu raudteeühendusse ja teisesse Eestile olulistesse taristuobjektidesse.

Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rõhutas oma kõnes, et Eesti toetab komisjoni ettepanekut rahastada 50 miljardi euro ulatuses investeeringuid Euroopa taristusse, samuti toetab 10 miljardi ühtekuulusfondi raha ümbertõstmist CEF-i transpordi valdkonna projektide elluviimiseks.

„Eesti jaoks on tähtis, et CEF rakenduks oma praeguses ulatuses, kus eesmärgiks on euroliidu kiirem ühendamine ning tehnilise taristu ühtlustamine,“ lisas Parts. „Seetõttu leiame, et raha vähesuse tõttu tuleb keskenduda eelkõige põhivõrgustiku (core-network) prioriteetidele.“

Partsi sõnul on kokkulepe Eestile väga oluline, kuna see tähendab Euroopa Liidu poolset kinnitust Rail Balticu ehitusele. „See ei ole pelgalt Eesti või Baltikumi, vaid kogu Euroopa ühendamiseks vajalik investeering,“ ütles ta. „Laiemalt võttes näeme, et CEF panustab oluliselt Euroopas majanduskasvu ja töökohtade loomisesse.“

Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on võimaldada ette valmistada ja ellu viia Euroopa Liidu ühishuve kajastavaid projekte energia, transpordi ja telekommunikatsiooni sektoris, kiirendades investeerimist üleeuroopalistesse võrkudesse läbi avaliku ja erasektori poolse rahastamise kaasamise.

CEFi määruses on välja toodud sektoripõhised eesmärgid transpordi-, energeetika- ja telekommunikatsiooni võrgustiku arendamiseks perioodil 2014-2020 koos ühenduse poolse valdkondade rahastamise mahuga. Täpsema rahastuse jaotuse lepib Euroopa Liit kokku hiljem.